Infrastruktur

Sommarbild mot gruvan med en del av staden i bild samt blå himmel i bakgrunden.
Vy från Luossavaaratoppen mot Luossavaaraområdet, Kiruna centrum och Kiirunavaara kl. 07.02 den 19 juni 2019. Foto: Kjell Törmä

I slutet av augusti 2021 meddelade Trafikverket att stationen kommer placeras enligt det alternativ som förordades våren 2021, det vill säga söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870, Nikkaluoktavägen. Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Gruvbrytningen innebär att delar av Kiruna centrum med dess infrastruktur påverkas och därför behöver omstruktureras eller flyttas. Sedan stadsomvandlingens start år 2004 har flera stora infrastrukturprojekt genomförts.

Det nya elförsörjningssystemet byggdes på mycket kort tid då den gamla transformatorstationen låg i deformationsområdet, nära gruvberget Kiirunavaara. Vattenfalls projekt innebar två nya transformatorstationer, en i Råtsidalen och en vid Luossavaara, sex mil nya ledningar plus en uppgradering av hela systemet.

Orsaken till att en ny spillvattenledning byggdes var att den gamla skulle komma att påverkas av den framtida gruvbrytningen.

Samma år var byggstart för ny järnväg bakom gruvberget Kiirunavaara - ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och LKAB.

Viscariainfarten till LKAB stängs och den nya södra infarten till LKAB öppnas.

Den nya järnvägssträckan, totalt 18 kilometer järnväg, var ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och LKAB. Den gamla järnvägssträckningen låg i gruvans framtida deformationsområde och skulle komma att påverkas av gruvbrytningen.

Den nya vägsträckningen, totalt sju kilometer, byggdes av Trafikverket. Orsaken var att delar av gamla Nikkaluoktavägen (väg 870) låg nära gruvberget Kiirunavaara och skulle påverkas av fortsatt gruvbrytning.

Den nya vägsträckningen som passerar norr om Kiruna, har byggts av Trafikverket och är totalt sju kilometer lång.

Den 1 september 2022 invigdes nya centrum med de första tio kvarteren. Arbetet med nya byggnader ny infrastruktur med vägar, ytskikt, belysning fortsätter.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark