Infrastruktur

Vy från Luossavaaratoppen mot Luossavaaraområdet, Kiruna centrum och Kiirunavaara kl. 07.02 den 19 juni 2019. Foto: Kjell Törmä

Den 10 maj 2021 skickade Trafikverket ett pressmeddelande med förslag på placering av ny järnvvägsstation. Längst ner på denna sida finns en länk till Kiruna kommuns nyhet.

Gruvbrytningen innebär att delar av Kiruna centrum med dess infrastruktur påverkas och därför behöver omstruktureras eller flyttas. Sedan stadsomvandlingens start år 2004 har flera stora infrastrukturprojekt genomförts.

Det nya elförsörjningssystemet byggdes på mycket kort tid då den gamla transformatorstationen låg i deformationsområdet, nära gruvberget Kiirunavaara. Vattenfalls projekt innebar två nya transformatorstationer, en i Råtsidalen och en vid Luossavaara, sex mil nya ledningar plus en uppgradering av hela systemet.

Orsaken till att en ny spillvattenledning byggdes var att den gamla skulle komma att påverkas av den framtida gruvbrytningen.

Den nya järnvägssträckan, totalt 18 kilometer järnväg, var ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och LKAB. Den gamla järnvägssträckningen låg i gruvans framtida deformationsområde och skulle komma att påverkas av gruvbrytningen.

Den nya vägsträckningen, totalt sju kilometer, byggdes av Trafikverket. Orsaken var att delar av gamla Nikkaluoktavägen (väg 870) låg nära gruvberget Kiirunavaara och skulle påverkas av fortsatt gruvbrytning.

Den nya vägsträckningen som passerar norr om Kiruna, har byggts av Trafikverket och är totalt sju kilometer lång. Läs mer på Trafikverket, Kirunaprojektet (länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark