"rootPage" is not defined.

Bakgrund

Kirunas nuvarande centrum den 20 juli 2021. Vy mot Föreningsgatan med Gallerian och Lindex.

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns cirka 3000 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser.

6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Aktuellt i stadsomvandlingen

Här visas en film om vad som händer i stadsomvandlingen under resterande år samt lite om vad som komma skall år 2022.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark