Dokumentation i stadsomvandlingen

Kvarteret Ullspiran den 28 maj 2013 cirka kl. 08.55. Foto: Kjell Törmä

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika sätt. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Såväl kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras.

Dokumentation av byggnader som flyttas eller rivs

Den första byggnaden som dokumenterades var Bolagshotellet, 2012. Under 2013 dokumenterades byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen av Norrbottens museum. Eftersom dessa byggnader hade ett mycket högt skydd är dokumentationerna extra omfattande.

Muséet arbetade vidare med byggnader vid stationsområdet, bland annat Järnvägshotellet och Kiruna Stadshus Igloo. Vid årsskiftet 2020/2021 var dokumentationer av den gamla räddningstjänsten och gula raden klara. Filer om dokumenterade byggander är hämtningsbara. Observera att några filer är stora.

Hösten 2018 stängdes det gamla stadshuset Igloo för gott och avvecklades under påföljande året 2019. Norrbottens museum har sammanställt en dokumentation av rivningen,

Mer information om det gamla stadshuset  (länk)

I slutet av oktober 2020 flyttade räddningstjänsten från den gamla brandstationen på Värmeverksvägen 1 till den nya byggnaden vid Industrivägen- Maskinvägen, mitt emot bilprovningen.

Byggnadsdokumentation Räddningstjänsten (PDF) , 43.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsdokumentation skisser av den gamla Räddningstjänsten (PDF) , 54 MB, öppnas i nytt fönster.


I oktober 2019 flyttades de tre byggnaderna i gula raden till sin nya plats i nya centrum.

Gula raden uppfördes 1900 som arbetarbostäder åt LKAB och var några av de första byggnaderna på plats när Kiruna etablerades en gång i tiden.

Byggnadsdokumentation Gula raden (PDF, 10 MB) , 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du studera byggnadsdokumentation för tjugo byggnader i kvarteren Fjällnoppan, Fjällvivan, Fjällrosen på bolagsområdet i Kiruna. Källa: LKAB och Historiska Hus i Norr
AB. Se sammanfattad information:

Dokumentation kulturbyggnader (PDF, 38 MB) , 37.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Den 24 maj 2017 flyttades arbetarbostaden B5 från Bolagsområdet till sin nya plats vid Luossavaara. B5, som var LKAB:s femte byggnad i ordningen, stod klar under sommaren 1899. Byggnaden är timrad i en och en halv våning, panelklädd med släta vindskivor och knutbrädor samt en väl tillpassad stensockel.

Huset är grönmålat vilket var en av de tre basfärgerna för bolagsområdet. B5 var ett sjurumshus med tre olika ingångar. Det fanns tre större rum på bottenplan och två mindre kök, samt två rum på vinden. Omväxlande genom åren ska B5 ha fungerat som förmansbostad respektive arbetarbostad. B5 är den äldsta bostaden inom Bolagsområdet.

Arbetarbostaden B5 (PDF) , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Våren 2017 flyttades de tre bläckhornen B51, B52 och B53 till sin nya plats vid foten av Luossavaara.Bläckhornen fick sitt namn för att de till formen påminner om den behållare, tillverkad av horn, som användes till förvaring av bläck för skrivarbete med fjäderpenna eller stålpenna vid sekelskiftet. 

Bläckhornen B51-B53 (PDF) , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2019 avvecklades det gamla Bolagshotellet, som grundlades år 1900. Planer för ett nytt Bolagshotell vid området Luossavaara är under utveckling.

Bebyggelsedokumentation Bolagshotellet (pdf, 23 MB) , 23.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporten handlar om dokumentationen av kulturmiljön i stationsområdet, som startade år 2013 i samband med att den gamla järnvägsstationen stängdes.
Boställshus 9G1 (pdf, 24 MB) , 24.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Rapporten handlar om dokumentationen av kulturmiljön i stationsområdet, som startade år 2013 i samband med att den gamla järnvägsstationen stängdes.
Godsmagasinet (PDF, 32 MB) , 32 MB, öppnas i nytt fönster.


Den 26 september 2017 flyttades Hjalmar Lundbohmsgården från Bolagsområdet till sin nya plats på Luossavaara.
Hjalmar Lundbohmsgården (PDF, 22 MB) , 22.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Den 31 augusti 2017 flyttade Ingenjörsvillan från Bolagsområdet till sin nya plats på Luossavaara med de övriga kulturbyggnaderna.
Ingenjörsvillan (PDF) , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.


År 2017 avvecklades Järnvägshotellet. Rapporten beskriver Järnvägshotellet vid tiden för avveckling samt en del av de förändringar som genomförts genom åren.
Järnvägshotellet (PDF) , 32.1 MB, öppnas i nytt fönster.


År 2013 stängdes den gamla Järnvägsstationen. Idag är den gamla stationen från 1915 avvecklad.
Järnvägsstationen (PDF, 21 MB) , 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.


År 2018 stängdes det gamla stadshuset Igloo för gott. På platsen där stadshuset stod finns idag en park med utsiktsplatser. Rapporten beskriver stadshuset vid tiden för avveckling samt en del av de förändringar som genomförts genom åren.
Kiruna Stadshus del 1 low (PDF). , 29 MB, öppnas i nytt fönster.

Den omfattande dokumentationen av Kiruna Stadshus Igloo är uppdelad i två delar. , 32.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kiruna Stadshus del 2 low (PDF) , 32.5 MB, öppnas i nytt fönster.

LKAB:s tjänstemannabostäder från 1955 var placerade nedanför det gamla stadshuset Igloo.
Bebyggelsedokumentation Lingonstigen (PDF) , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.


År 2017 flyttades Länsmansbostaden till den nya platsen i Kirunas nya centrum.
Länsmansbostaden (PDF) , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsområdet Ullspiran avvecklades mellan 2015 och 2017. Ullspiran byggnadsdokumentation (PDF) , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark