Hantering av felaktigt uppställda fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen.

Fordonsägaren är alltid ansvarig för sitt fordon. Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet eller miljö har kommunen möjlighet att flytta fordonet från platsen med hjälp av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet flyttas till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

Vad händer när vi får kännedom om ett felaktigt uppställt fordon?

Står fordonet så illa att det räknas som trafikfarligt, flyttas fordonet omgående till uppställningsplats. Fordonets ägare kontaktas per telefon och/eller rekommenderat brev med information om hur de ska gå tillväga för att lösa ut sitt fordon. Om fordonsägaren inte går att nå, skrotas fordonet efter 3 månader.

Om fordonet står felaktigt, men ej trafikfarligt, under en längre tid, förses det med en röd lapp där det står att fordonet måste flyttas innan ett visst datum och att om detta inte görs så kommer fordonet att flyttas av kommunen. När ett fordon förses med röd lapp skickas också rekommenderat brev till den registrerade ägaren. I brevet ombeds ägaren kontakta kommunen och meddela att de själva har flyttat sitt fordon, detta måste ske inom en vecka efter mottaget brev. Om så inte sker, tvångsflyttas fordonet av kommunen. Beroende på fordonets skick förs det antingen till uppställningsplats eller direkt till auktoriserad skrotningsfirma.

När ett fordon omhändertas kungörs det på kommunens digitala anslagstavla. Kungörelsen skickas också till polisen och till kronofogdemyndigheten.

Om ett felaktigt uppställt fordon saknar registreringsskylt så förses det med röd lapp där det framgår vilket datum fordonet kommer att tvångsflyttas. I sådana fall förs fordonet direkt till auktoriserad skrotningsfirma där fordonet och därmed också fordonsägaren kan identifieras.

Om ett fordon tvångsflyttas kommer kostnaderna för flyttning, uppställning och eventuell skrotning att debiteras fordonsägaren. Kostnader och avgifter framgår av Kiruna kommuns trafiktaxa.

För allas säkerhet och trevnad, ta hand om de fordon du inte längre använder! Låt dem inte stå så att snöröjning och vägdrift påverkas, eller så att de blockerar parkeringsplatser som andra kan använda.

Kontakt

 • Trafik

  Trafikexpedition
  Stadshustorget 1

  På grund av de skärpta allmänna råden rörande covid-19 håller vi stängt i vår Kundtjänst. Vi finns fortsatt tillgängliga på telefon och e-post.

  Måndag kl. 9.00-12.00

  Tisdag kl. 9.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari