Guider

I menyn till höger hittar du Gironets guider.

Utrustning i hemmet
Montering och anslutning av mediaomvandlare.

Enkel felsökning
Steg-för steg om du vill testa din utrustning innan du kontaktar din tjänsteleverantör.

Så går det till
Processen som följer från det att du har gjort din beställning, till dess att installationen är färdig.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson