Utrustning i hemmet

I varje hushåll som är anslutet till Gironet sitter en mediaomvandlare som möjliggör för tjänsteleverantörerna att leverera bredband, tv och telefoni till ditt hushåll.

Innan du beställer en tjänst måste du säkerställa att omvandlaren är inkopplad och påslagen – annars kan inga tjänster levereras. Det är viktigt att ni kopplar in den så fort som möjligt så att vi kan förbereda aktiveringen av just er fiber.

  1. Anslut strömadaptern i ett vägguttag (230V).
  2. Tryck på den svarta strömknappen som sitter bredvid strömsladden, så att den hamnar i intryckt läge.
  3. Er mediaomvandlare ska nu lysa upp och symbolen ska ändra färg från röd till grön efter några minuter.
  4. Om den inte lyser grönt efter en stund, kontakta er tjänsteleverantör.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson

Gironet