Näin sie saatat äänestää

Oon olemassa eri maholisuuksia äänestää ylheisissä vaalissa, näistä tietoja tässä alempanna.

Vaalipäivänä 11. syyskuuta sie saatat äänestää sinun vaalipaikala. Vaalipaikat oon auki vain vaalipäivänä.

Sinun vaalikortissa seisoo missä vaalipaikassa sie piät äänestää. Siinä seisoo kans missä vaalissa sulla oon äänestysoikeus ja vaalipaikan osote ja aukiolot. Sie piät ottaa myötä id-kortin jos sie äänestät sinun vaalipaikassa vaalipäivänä.

Huomaa, ette sinun vaalipaikka oon saattanu muuttua aikasemmista vaalista. Sie saatat vain äänestää siinä vaalipaikassa, joka kuuluu sinun vaalipiihriin.

Vaalipaikat oon auki kello 08.00-20.00.

Lue lissää siittä kunka sie äänestät vaalipaikassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kierunan kunnan vaalipiirit ja vaalipaikat

Vaalipiirit

Vaalipaikat

Bolaget – Triangeln

Triangelskolan, rastihalli

Högalid – Sandstensberget

Högalidskolan, rastihalli

Jukkasjärvi

Jukkasjärven koulu, päärakenus

Kiruna Centrum/Kierunan keskus

Centralskolan, HSO:n paikat (Toimioikeus)

Kiruna nordost/Kieruna koilinen

Ylä-Soppern koulu, urheiluhalli

Kiruna sydost/Kieruna kaakko

Vittangi, Folkets hus

Lombolo mellersta/Keski-Lompolo

Kottens förskola, osasto Granen

Lombolo västra/Länsi-Lompolo

Lombolo förskola, osasto Nyckelpigan

Lombolo östra – Nikkaluoktavägen/Itä-Lompolo/Nikkaluoktan tie

Nya Raketskolan, kuvasali

Luossavaara-Abisko

Luossavaaraskolan, vapaa-aika

Tuolluvaara – Kurravaara

Kaupunkintalo Kristalli/Kaupunkitalohalli

Östermalm

Thulegården, fuajee

Övre Norrmalm – Rautatie

Samegården, aula

Ko oon vaalit sie saatat ennakkoäänestää vaalipäihvään saakka, koko maassa, missä vain. Ennakkoäänestyspaikkoja oon joka kunnassa.

Ennakkoäänestys oon auki 24. elokuuta 11. syyskuuhun.

Ko sie ennakkoäänestät sinun äänestyspaikassa sie piät ottaa myötä niin legitimašuunin ko äänestyskortin.

Lue lissää siitä kunka sie ennakkoäänestät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv tabellbeskrivning här

Paikka

Aukioloaijat

Abisko, koulu

6, syyskuuta kl 16.00 -18.00

Karesuando, Eurosuandohuset

25. elokuuta kl 11.00-13.00
26. elokuuta kl 14.00-16.00
31.elokuuta kl 11.00-13.00
1. syyskuuta kl 15.00-17.00
2. syyskuuta kl 14.00-16.00
7.syyskuuta kl 11.00-13.00
8. syyskuuta kl 15.00-17.00
9. syyskuuta kl 14.00-16.00
11.syyskuuta kl 8.00-17.00

Kattuvuoma

4.syyskuuta kl 11.00-11.30


Kebnekaise fjällstation

3. syyskuuta kl 12.00-15.00

Kuttainen, sporttihalli

30.elokuuta kl 14.00-16.00
11.syyskuuta kl 8.00-17.00

Kieruna, Hjalmar Lundbohmsskolan

7.syyskuuta kl 12.00-14.00

Kieruna, Malmfältens folkhögskola/
Malmikentän kansanopisto

7.syyskuuta kl 9.00-11.00

Kiruna, Stadshuset Kristallen
Kieruna, Kaupunkintalo Kristalli

24–25.elokuuta kl 11.00-17.00
26.elokuuta kl 10.00-16.00
27–28.elokuuta kl 12.00-15.00
29–30.elokuuta kl 11.00-17.00
31.elokuuta kl 11.00-19.00
1.syyskuuta kl 11.00-17.00
2.syyskuuta kl 10.00-16.00
3–4 september kl 12.00-15.00
5.syyskuuta kl 11.00-17.00
6.syyskuuta kl 9.00-17.00
7.syyskuuta kl 9.00-19.00
8.syyskuuta kl 9.00-17.00
9.syyskuuta kl 9.00-16.00
10.syyskuuta kl 12.00-15.00
11.syyskuuta kl 8.00-20.00

Svappavaara, Fritidsgården

 30.elokuuta kl 15.00-18.00
11.syyskuta kl 8.00-17.00

Vittangi, Folkets hus

1.syyskuuta kl 10.00-12.00
2.syyskuuta kl 15.00-17.00
8.syyskuuta kl 10.00-12.00
9.syyskuutakl 15.00-17.00

Vuosko

4.syyskuuta kl 10.00-10.30

Övre Soppero, skolan
Yli-Soppero, koulu

30.elokuuta, kl 15.00-17.00

Vammasparkkeerinki Kristallissa ennakkoäänesyksen aikana

Sie saatat ennakkoäänestää kirjapyssissä seuraavinna aikoina ja näissä paikoissa:

Kirjapyssi

Paikka

Aukiolo

Abisko, koulun kääntöpaikka

24.elokuuta kl 12.15-13.15

Vivungi, kääntöpaikka

29.elokuuta kl 13.45-14.45

Lainio, färipaikka

29.elokuuta kl 16.30-18.00

Masunu, entinen kauppa

30.elokuuta kl 17.00-18.15

Parakka, entinen kauppa

1.syyskuuta kl 16.00-18.00

Lannavaara, Lannavaara lodge

7.syyskuuta kl 17.00-18.00

Övre Soppero, pensiinimakki

8.syyskuuta kl 11.30-12.30

Sie saatat ennakkoäänestää postipojan taikka muun asiamiehen kautta, katto tietoa alempanna, sivuila.

Jos sie saihrauen taikka toimintakykyvaikeuksien taikka ijän vuoksi et pääse ennakkoäänistyksheen taikka vaalipaikale vaalipäivänä sie saatat äänestää liikkuvan äänistysvasthaanottajan kautta, katto tietoa alempanna sivuila.

Asiamiehen kautta äänestäminen tietää sitä, ette joku muu ko sie itte ottaa sinun äänestyksen vaalipaikale taikka ennakkoäänestyspaikale

Asiamiesäänestyksen saatethaan jättää sisäle ennakkoäänestyksenä taikka vaalipäivänä 11. syyskuuta sinun vaalipaikassa. Äänestyksen kunthoon laittamisen viiminen päivä oon vaalipäivä.

Kukas saattaa asiamiesäänestää?

Sie saatat äänestää asiamiehen kautta näistä syistä:

  • saihraus
  • ikä
  • toimintakykyvaikeus
  • oon tutkintapietettynä taikka rikoshoitolaitoksessa
  • jos sie asut taikka olet postikuljettajlinjala sie saatat kans asiamiesäänestää postikuljettajan kautta.

Mitäs mie tartten asiamiesäänestystä varten?

Äänestäkääksesti asiamiehen kautta sie tarttet asiamiehen, viehraanmiehen ja materiaalia asiamiesäänestystä varten.

Lue lissää asiamiesäänestyksestä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äänestysvasthaanottajan kautta äänestäminen tietää sitä, ette kaks äänestysvasthaanottajaa tullee sinun kotia taikka muuhun paikhaan, missä sie olet, ottamhaan vasthaan sinun äänestyksen.

Jos sie et pääse äänestyspaikale etkä tunne kethään, joka saattaa olla sinun asiamies, sinun kunta saattaa hommata liikkuvan äänestysvasthaanottajan.

Tämä koskee kans sinua, joka et pääse äänestyspaikale näistä syistä:

  • saihraus,
  • ikä taikka
  • toimintakykyvaikeus.

Sinun äänestyksen pittää laittaa kunthoon samala laila ko ennakkoäänestys paikalisessa ennakkoänestyksessä. Liikkuvat äänestysvasthaanottajat ottava myötä materiaalia ja kans tyhjiä saaliplaavia ja niitten puoluevaaliplaavia joihin niilä oon oikeus saa’a painetuiksi ja ulos laitettaviksi.

Jos sie haluat käyttää puolueitten nimivaaliplaavia ko sie äänestät liikkuvan äänestysvasthaanottajan kautta, sie piät itte tilata semmosia puolueilta, joita sie haluat äänestää.

Tillaa liikkuva äänestysvasthaanottaja täältä

24. elokuun ja 11. syyskuun välisennä aikana Kierunan kunta tarjoaa liikkuvaa äänestysvasthaanottajaa:

  • Tiistaisin – tuorestaisin kontturiaikana
  • Vaalipäivänä kello 15.00. saakka.

Äänestäjä, joka tahtoo liikkuvaa äänestysvasthaanottajaa liika hiljain vaalipäivänä saatethaan kieltäytyä antamasta.

Liikkuvan äänestysvasthaanottajan saattaa tilata vaalihallinon kautta. Tillaus tapahtuu päiväsaikhaan ennakkoäänestyksen kauen aikana.

Telefooni: 0980-755 99 (alkaen 15. elokuuta)

Sähköposti: valnamnd@kiruna.se

Lue lissää liikkuvasta äänetysvasthaanottajasta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas