Jienastanguovlu

Visot válljejeaddjit gullujit muhtin jienastanguovlui. Jienastanguovlu mearrida man válgalanjas galggat jienastit.

Diehtu man jienastanguovlui don gullot gávnnat du jienastangoarttas.

Girona gielda lea juhkkon 13 jienastanbiriide:

 • Bolaget-Triangeln
 • Högalid och Sandstensberget
 • Čohkkeras
 • Girona guovddáš
 • Kiruna nordost
 • Kiruna sydost
 • Lombolo mellersta
 • Lombolo västra
 • Lombolo östra - Nikkaluoktavägen
 • Luossavaara -Abbeskovvu
 • Tuolluvaara - Kurravaara
 • Östermalm
 • Övre Norrmalm och Järnvägen

Guokte jienstanguovllut leat ođđa guovllut 2022 válggas:

 • Högalid och Sandstensberget
 • Övre Norrmalm och Järnvägen

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas