Peruskoulu/Lukio

Äidinkielen opetus

Ruotsin Koululaki 10 kappale 7 § (peruskoulu)/15 kappale 19 § (lukio), lainaus

"Jos oppilaan huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus saada äidinkielen opetusta kyseisellä kielellä, mikäli

1. kieltä puhutaan oppilaan kotona päivittäin ja
2. oppilaalla on kyseisen kielen perustaidot (peruskoulu)
oppilaalla on hyvät taidot kyseisessä kielessä (lukio).

Jos huoltajan äidinkieli on kansallinen vähemmistökieli, oppilaalle on tarjottava äidinkielen opetusta, vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan oppilaan kotona päivittäin.
Hallitus tai hallituksen määräämä viranomainen saa ilmoittaa äidinkielen opetusta koskevista määräyksistä. Tällaiset määräykset saavat merkitä, että äidinkielen opetusta kyseisessä kielessä tarjotaan vain, jos tietty määrä oppilaita haluaa opetusta kyseisessä kielessä."


Äidinkielen opetus on erillinen oppiaine koulussa. Sen tarkoitus on kehittää oppilaiden itsetuntoa, identiteettiä ja kielitaitoa. Koulussa oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli toinen huoltajista tai molemmat huoltajat puhuvat äidinkielenään muuta kuin ruotsia ja mikäli kyseistä kieltä puhutaan oppilaan kotona päivittäin. Oppilaalla on oltava perustaidot kyseisessä kielessä ja rehtorin tehtävänä on tarvittaessa selvittää oppilaan taidot kyseisessä kielessä. Rehtori tekee selvityksen yhdessä äidinkielen opettajan kanssa. Opetuksen laajuudesta päättää koulun ylläpitäjä.
Ehtona äidinkielen opetuksen järjestämiselle on, että kunnassa on oltava vähintään viisi sitä haluavaa ja lisäksi pätevä opettaja. Opettajan pätevyydestä päättää koulun rehtori.

Peruskoulussa äidinkielen opetusta voidaan järjestää
- kielivalintana
- oppilaan tai koulun valintana
- kaksikielisenä opetuksena suurissa ryhmissä
- tuntijakosuunnitelman ulkopuolella.

Äidinkielen opetusta annetaan vain yhdessä kielessä, lukuun ottamatta ulkomailta tulevia romaanioppilaita, jotka voivat saada opetusta kahdessa kielessä, sikäli kuin siihen on erityinen syy.

Jos vaikeudet ruotsin kielessä estävät oppilasta saavuttamasta asetettuja tavoitteita, rehtorin tehtävänä on selvittää, tarvitseeko oppilas äidinkielistä opinto-ohjausta ja tarvittaessa järjestää sellaista.
Vapaakoulujen tulee järjestää äidinkielen opetusta samalla tavalla kuin kunnallisten koulujen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas