Hej mitt 20tal!

Tempelgavlar, pilastrar och lunettfönster

På 1920-talet hamnar klassicismen i ropet ännu en gång. Den nya stilen är dock mycket förenklad och den tjugotalsklassicistiska stilen får en egen svensk version som internationellt kallas ”Swedish grace”, tack vare sin elegans. 1920-tals hus är lätta att känna igen, då de kännetecknas av tempelgavlar, pilastrar och lunettfönster. Brun och röd slamfärg är vanligt men även ljusa oljefärger.

Nya idéer om den goda bostaden blir en fråga för samhällets alla delar och socialdemokraten Per Albin Hansson lanserar begreppet folkhemmet. Egnahemsrörelsen får hög fart och många karakteristiska egnahemsområden skapas runt om i Sverige. 

Hur var det här?

1920-talets depression gjorde att många Kirunabor emigrerade till Sovjetunionen. Samtidigt så ökade befolkningen och bostadsbyggandet fortsatte och en stor del av bebyggelsen som uppfördes på 1920- och 30-talen präglar Kiruna idag, särskilt inom Stadsplanen. Inom stadsplanen uppfördes många egna hem där bostadshusen blev förhållandevis stora, då man även byggde rum för uthyrning för att dryga ut familjens inkomster. LKAB byggde också flera bostadshus, t.ex. Thuleområdet samt hyresfastigheten Jerusalem. Vid denna tid börjar Kiruna även få en mer stadsmässig bebyggelse med stenbyggnader i slutna kvarter, genom byggnandet av kv Grundläggaren.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling