Hej mitt 50tal!

Flygbild över Luossavaaras bebyggelse Foto: Thomas NYlund

Design och framtidsanda!

1950-talet är århundradets designperiod! Arkitektur och hantverk uttryckte den glädje och det framtidshopp som genomsyrade hela samhället efter kriget. Dekorativa inslag fick nu större utrymme och nya material och former introducerades. Asymmetri, materialkombinationer, burspråk och smidesdetaljer i räcken var typiska för tiden. Neonskyltar slog igenom och visar på framåtanda och optimism.

Småhusområden växte fram där radhus och kedjehus blev allt vanligare hustyper. Stor hänsyn tas till hur naturen på platsen ser ut och man anpassar byggnaderna till terrängen.

Hur var det här?

Som en följd av stadsrättigheterna 1948 har staden ett ekonomiskt uppsving under 1950talet då rådande högkonjunktur gynnar LKAB som expanderar. Följden blir en explosionsartad befolkningsuppgång och för första gången anläggs nya områden utanför ursprungliga stadsplanen såsom Triangel, Lombolo och Luossavaara. Det sker även förtätningar av flerbostadshus i befintliga områden. Punkthus är en nyhet i Sverige under 1940-talet men i Kiruna byggs de först under detta decennium. Under perioden börjar även saneringen av centrum när den äldre trähusbebyggelsen börjas rivas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling