Hej mitt 60tal!

En av de mer exklusiva 60tal villorna i Kiruna Foto: Clara Nyström

Lokala traditioner ger vika

1960-talet präglades av modernitet och rationalitet. Under de så kallade rekordåren, 1965-75, byggdes en miljon bostäder för att råda bot på landets krisartade bostadssituation. Samtidigt fortsatte de omfattande centrumsaneringarna. Att bilen började bli var och ens egendom fick stor påverkan på stadsplaneringen. Lokala traditioner fick ge vika och byggandet fick ett likartat utseende över hela landet. Arkitekturen präglades av räta linjer och geometriska former. Den ganska sparsmakade arkitekturen gjorde detaljerna desto viktigare för husens uttryck.

Enkla lamellhus i tre våningar dominerade, men även höga skivhus hör perioden till. Enplansvillor var vanligast men mot decenniets slut kommer villor i 1½-plan. Rad- och kedjehus var fortsatt populära och nya hustyper som atrium- och vinkelhus med pulpettak lanserades.

Hur var det här?

I Kiruna finns flera typiska villor från decenniet som håller god arkitektonisk kvalité. En trend inom arkitekturen var ”brutalismen” där materialens egna uttryck, som rå ofärgad betong, var eftertraktat och man gärna öppet visade byggnadens konstruktioner och tekniska installationer. Gamla stadshuset och kvarteret Ortdrivaren är uttryck för brutalismens ideal.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling