Hej mitt 30tal!

Funkisen gör entré!

Under Stockholmsutställningen 1930 presenterades ett helt nytt arkitekturideal. Bort med alla historiska stilar och istället hyllades den rena formen med räta vinklar, släta ytor, mycket flacka tak och man uteslöt rent dekorativa element. Funkisens extrema villor formgavs som vita kuber med platta tak, fönster kring hörn och stora rundade terrasser och balkonger. Dock var fortfarande den mer folkligt förankrade klassiska stilen från tidigare decennier vanligast och enkla rektangulära villor med träpanel och flacka sadeltak dominerade.

Hur var det här?

En stor del av bebyggelsen som uppfördes på 1920- och 30-talen präglar Kiruna idag, särskilt inom Stadsplanen. Stildragen från 1920-talet levde dock kvar en bra bit in på decenniet. Husen placerades oftast mot gata och kompletterades med uthus och staket så tydliga gaturum bildas. Extrema funkisvillor uppfördes inte i Kiruna men här finns goda exempel på funkisvillor med flackt tälttak och kvadratiskt plan som uppfördes i brytningen 1930-40talet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling