Hej mitt 40tal!

Foto: Clara Nyström

Enkelt och sparsamt

Krigsåren präglades av brist på byggnadsmaterial och konsumtionsvaror varför villabyggandet låg på en mycket låg nivå, men kom igång på allvar efter krigsslutet. Arkitekturen var enkel och sparsam med små hus och tomter. Flerbostadshus ser ut som större villor där lägenheterna är grupperade kring ett gemensamt trapphus. Radhuset förordnades som ekonomisk bostadsform och decenniets ses som dess genomslagstid.

Efter krigsslutet växte optimismen och tron på det goda samhället. Husen blir mer traditionella, känns ofta breda, ”vänliga” och låga. Folkhemmet börjar växa fram och villabyggandets sociala skiktning minskades. Det ansågs vara en rättighet för alla, oavsett samhällsklass, att bo i villa.

Hur var det här?

I Kiruna märks påverkan av kriget i anläggningen av Jägarskolan. Till skillnad från tidigare pampiga militäranläggningar har byggnaderna en enkel utformning för att inte avslöja sin verksamhet, och byggnaderna skiljer sig inte från övrig bebyggelse under perioden. Andra områden som tillkom var en del av Terrassen. Kiruna blir stad 1948 vilket ökar framtidstron och under kommande decennium börjar staden att expandera.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling