För att komma på nya idéer krävs ett kreativt sinne. Men det är inte omöjligt att komma på bra idéer även om du inte anser dig vara kreativ - alla kan öva upp sin kreativitet!

Det finns flera metoder för så kallad brainstorming, där nya idéer och lösningar kan tas fram. Här presenterar vi två brainstormingmetoder; Crazy 8 och Tvärtom-metoden, som lockar fram kreativiteten i dig. I Crazy 8 ska du snabbt skissa på 8 olika lösningar för att exempelvis nå fram till ett Drömscenario. I Tvärtom-metoden ska du först ta fram de sämsta möjliga lösningarna till ett visst scenario/problem, för att sedan översätta dem till de bästa möjliga lösningarna.

En annan metod för att få fram med nya idéer är Byta perspektiv. Här handlar det om att försöka ”gå” i en annan persons skor, till exempel en 10-årings eller att byta perspektiv från storstad till landsbygd. En annan övning är Drömscenario där du fokuserar på hur den bästa av verkligheter skulle kunna se ut när problemet är löst.

Om det finns flera idéer som skulle kunna lösa ett problem så kan du ta hjälp av metoden Idéprioritering. Där värderas idéerna utifrån deras genomförbarhet och betydelse för organisationen.

Lycka till!