Brainstorming

Brainstorming

Brainstormingsövningar kan användas vid problemlösning när ni vill få fram en mängd idéer eller om ni vill utveckla en idé. Idéerna ska flöda utan värdering. Kvantitet är en väg till kvalitet. De "dumma" idéerna är värdefulla - de kan vara en väg till en god idé. Att skapa en tillåtande atmosfär är alltså avgörande för resultatet.

Brainstorming görs enklast enskilt i grupp. Alltså att en grupp på 5-8 personer enskilt och i tystnad skriver upp så många idéer ni bara kommer på, antingen på ett papper, stort blädderblock eller på post-it-lappar och sätter upp på väggen – det viktigaste är att alla kan se allas idéer. När alla har skrivit upp sina idéer presenterar ni era lappar för varandra i gruppen. Kanske är ni flera stycken som har liknande idéer? Eller står idéerna stick i stäv mot varandra? Diskutera i gruppen.

Nyckelregler för en bra brainstorming:

 • Undvik att diskutera idéer när ni brainstormar, det får ni möjlighet att göra efteråt.
 • Döm ingens idéer, i det här skedet finns det inga dåliga idéer, inga lösningar som kostar för mycket eller som inte är genomförbara.
 • Ju fler idéer desto bättre – satsa på kvantitet före kvalitet.
 • Bygg på andras idéer.
 • Håll er till ämnet.
 • Uppmuntra galna idéer, släpp tanken fri! I första skedet ska alla idéer fram. Inga hämningar. Ofärdiga tankar och idéer eftersträvas.
 • Var visuella. Skriv stort och tydligt, kanske rita en bild?

Tips: Skapa tempo i brainstormingen, 5-10 minuters intervaller brukar vara bra. Ta sedan en paus och kör 5-10 minuter till. Fortsätt så tills ni är nöjda med resultat. Ett tips är att byta grupper halvvägs och sedan be deltagarna bygga vidare på och utveckla de andra gruppernas idéer.

Andra brainstormingövningar

Det finns flera olika sätt att genomföra en brainstorming-session. De olika varianterna kan användas vid olika tillfällen för att gynna kreativiteten. Fundera över vilken övning som passar just dig och det du ska brainstorma kring.

Ett sätt att komma med nya idéer är genom att byta perspektiv för att upptäcka behov som kan finnas hos andra typer av användare än dig själv. Hur skulle lösningen se ut om ni anpassade den för funktionshindrade eller för förskolebarn?

Här kan ni egentligen testa vilka perspektiv som helst. Syftet med övningen är att förstå vad som händer med lösningen när ni byter perspektiv. Att byta perspektiv hjälper en att komma ur invanda föreställningar om någonting och öppnar upp för kreativitet. Försök sätta er in i en annan persons situation, hur skulle hen se på idén?

Exempel på perspektiv som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Ålder
 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning

Andra perspektiv som kan vara intressanta att undersöka:

 • Socioekonomisk status
 • Organisationshierarkier, exempelvis chef/medarbetare
 • Storstad/landsbygd
 • Tid: dåtid/nutid/framtid

Tvärtom-metoden är en brainstormingmetod där deltagarna först tar fram de sämsta möjliga lösningarna till ett visst scenario/problem. Det är en bra och rolig metod att använda om man har ett konkret problem/utmaning/situation man vill brainstorma kring. Att hitta på de sämsta möjliga lösningarna är ett sätt att släppa sin inneboende kritiker.

Övningen sker i två steg:

 1. Först skriver ni ner så många dåliga lösningar ni bara kan på det problem ni står inför.
  Har ni till exempel problem med förvaltningsöverskridande kommunikation? Då kan ni brianstorma kring följande fråga: Hur kommunicerar vi mellan förvaltningar på sämsta möjliga sätt?
 2. Använd sedan era sämsta lösningar och skriv om dem som om det vore era bästa. Hur gör ni om era sämsta möjliga lösningar så att de blir så bra som möjligt?

Diskutera era lösningar. Lösningarna i den här övningen brukar skilja sig mycket från lösningar som kommer ur en vanlig brainstorming-session. De brukar bli tokiga och konstiga men ibland finns det något briljant i det vi till synes tycker verkar otänkbart.

Denna övning används för att idégenerera lösningar. I den här övningen handlar det om att vara snabb, därför är det viktigt att inte vara kritisk till dina idéer i det här skedet. Övningen används för att skapa råmaterial som sedan kan förfinas och användas i kommande delar av processen.

Genom att ha kort tid för varje idé försvinner krav och tankar på prestation och kvalitet. Tanken är kvantitet på idéer framför kvalitet.

Övningen görs med fördel efter att ni genomfört övningen Drömscenario.

Instruktioner:

 • För att genomföra övningen använder du det bifogade arbetsmaterialet.
 • Vik pappret vid de streckade linjerna så du har åtta olika fält.
 • Skissa snabbt (1 minut per lösning) olika lösningar, eller samma lösning ur olika perspektiv i de 8 olika rutorna, eller 8 variationer, som gör att ni löser det problem ni står inför eller uppnår ert beskrivna drömscenario.
 • Vid varje avslutad minut berättar övningsledaren att det är dags att byta ruta.
 • Arbetet sker enskilt och i tystnad.
 • Avsluta med en öppen diskussion där alla i gruppen får presentera sina skisser.

Material: Utskrivet arbetsmaterial, pennor.

Tid: Avsätt 30 minuter för hela övningen, inklusive introduktion av övningen och avslutad diskussion.

Crazy 8 arbetsmaterial Powerpoint , 594.2 kB.
Crazy 8 arbetsmaterial PDF , 69.7 kB.

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson