Idéprioritering

Idéprioritering

Har ni flera olika idéer som kan lösa ett problem? Det finns flera sätt att värdera och prioritera idéer. Ett är att värdera utifrån genomförbarhet och betydelse för organisationen.

När idéer på lösningar på ett problem tagits fram är det dags att ta beslut om vilken eller vilka idéer som ska tas vidare. Detta gör man för att alla ska ha en gemensam förståelse för vad som är viktigt att vidareutveckla. Placera lösningarna och idéerna i grafen utefter deras genomförbarhet (till exempel hur lång tid det tar, kostnad eller hur svårt det är) samt hur stor betydelse de har för att lösa problemet. Välj en lösning/idé att arbeta vidare med, förslagsvis den som hamnar längst upp och längst till höger i grafen i värderingen.

 

Idéprioritering matris

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson