Drömscenario

Drömscenario

Står du eller din arbetsgrupp inför ett specifikt problem? Kanske har ni tänkt på hur er vardag skulle se ut om det här problemet inte fanns? Drömscenario är en metod som hjälper er att tänka på framtiden och ta fram lösningar på hur ni ska komma dit.

Metoden drömscenario kan användas som så kallad backcasting-metod. Det innebär att ni tänker och planerar baklänges utifrån en tänkt framtida verklighet. Den skiljer sig från andra metoder och workshoptekniker som ofta utgår från nuläget för att hitta en potentiell lösning på ett problem.

Metoden drömscenario möjliggör för dig och/eller din arbetsgrupp att fokusera på hur den bästa av verkligheter skulle kunna se ut när problemet ni står inför är löst. Om ni till exempel har ett problem på er arbetsplats där ni har svårt att hitta och rekrytera relevant och kompetent personal, så skulle frågeställningarna i drömscenariot kunnat vara följande:

  • Hur skulle verkligheten se ut på er arbetsplats om ni kunde locka kompetenta människor som stannar kvar på er arbetsplats?
  • Hur känns det att gå till jobbet?
  • Hur har din arbetsvardag förändrats till det bättre?

Metoden tillåter er att drömma stort. Våga använda er kreativitet och låt inte någon eller någonting begränsa er, som till exempel kalendertid, ekonomiska resurser, eller något annat i vardagen.

Utgå sedan från era drömscenarion för att skapa strategier som möjliggör för er drömverklighet att bli sann. Går drömscenariot att förverkliga på ett rimligt sätt? Vad krävs av er i gruppen för att förverkliga drömscenariot? Kanske behöver ni ta hjälp och stöd från andra aktörer?

Skapa drömscenario

Tidsåtgång: 1 timme.
Material: Bifogat arbetsmaterial, papper, färgpennor.

  1. Kalla gruppen till möte som är en timme långt.
  2. Förbered gärna gruppen på att kreativt arbete väntar.
  3. Dela in i grupper på 2 och 2, eller 3 och 3 (större grupper hämmar samtliga i gruppen att komma till tals).
  4. Uppgift: Skapa ert drömscenario utifrån att ett problem ni står inför är löst, 30 minuter.
  5. Formulera drömmen/drömmarna som om de redan är uppnådda. Till er hjälp har ni det bifogade arbetsmaterialet, papper och färgpennor. Vill ni spela in en film med er telefon, gör det! Brainstorma tillsammans och kom ihåg, hur skulle er verklighet se ut i den bästa av bästa världar när problemet är löst. Tänk också ur ett helhetsperspektiv, det vill säga den organisatoriska, sociala, fysiska och digitala miljön.
  6. Redovisning 5-10 minuter för varje grupp.
  7. Följ upp övningen genom att i nästa steg ta fram strategier för hur drömscenariot kan uppnås.

Tips: Övningen kan med fördel användas på en arbetsplatsträff där ni diskuterar er drömarbetsplats. Det kan finnas problem och utmaningar i vardagen som du/ni inte visste.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson