Att leda en workshop

Renen

Ska du leda en workshop? Kul! Du behöver inte vara en utbildad facilitator eller ha stor erfarenhet av detta. Med några tips och tricks kring hur du kan planera och genomföra en workshop kan du få väldigt bra resultat med hjälp av innovationsverktyget Kirunamodellen.

Kirunamodellen är en problemlösningsmetod som kan hjälpa dig och dina kollegor att lösa problem, väcka kreativiteten och arbeta på ett nytt, annorlunda och mer effektivt sätt. Det centrala med Kirunamodellen är att den utgår från varje medarbetares kompetens, erfarenheter och nätverk och tar detta som grund för arbetet med att lösa problem och agera på möjligheter.

Att leda en workshop med hjälp av Kirunamodellen

Förberedelser/planering:

Noggranna förberedelser är det första steget mot att facilitera en framgångsrik workshop. En bra struktur på workshopen gör att alla kan följa med i arbetet på ett bra sätt. Som tur är behöver du som facilitator inte göra hela jobbet själv. Ladda ner workshopmaterialet här. I princip behöver du bara formulera en problembild.

Definiera syftet:

Utgå från ett problem som ni vill lösa i gruppen. Det är viktigt att det finns en dedikerad ägare till problemet för att kunna skapa handlingskraft under workshopen.

Vilka ska du bjuda in?

Innovationsplattform Kirunas workshopmetod kan hjälpa en arbetsgrupp att komma framåt i en fråga eller ett svårlöst problem. Men det kan också vara bra att bjuda in några utanför sin egen arbetsgrupp, från andra delar av verksamheten eller personer man tror kan ha en koppling till problemet för att få andra perspektiv på det.

Skicka inbjudan i god tid:

Beskriv vad workshopen syftar till, och bifoga gärna ett körschema/agenda. Skicka med eventuella dokument som du vill att deltagarna ska ha läst innan workshopen. Skriv i inbjudan att fullt fokus krävs från deltagarna. Så långt det är möjligt är det värdefullt om deltagarna kan delta under hela workshopen för att få ut bästa resultat.

Gruppindelning:

Tänk på att inte ha för stora grupper, fyra-fem personer per grupp är lagom. Försök att utforma grupperna så att deltagarna får jobba med personer de vanligtvis inte jobbar med. På det sättet får man fler perspektiv på problemet och undviker att medarbetare går in i sina gamla roller av vana.

Välkommen:

Välkomna alla och presentera dig och deltagarna (individuellt) om ni inte redan känner varandra. Om det är en stor workshop med många deltagare kan detta ta för lång tid. Ett alternativ är då att deltagarna får presentera sig för varandra i de grupper de hamnar i.

Körschema/Agenda:

Visa programmet för dagen och berätta om workshopens syfte.

Incheckningsfråga:

Att genomföra en incheckning är ett bra sätt att starta en workshop. Alla får komma till tals och berätta något om sig själva eller sina förväntningar till exempel. En incheckning hjälper workshopdeltagarna att komma in i workshopen på ett bra sätt. Tips på incheckningsfrågor går att googla, eller så kan du fråga deltagarna vad de förväntar sig av workshopen, hur de känner sig just nu eller liknande. För att kunna lösa svåra utmaningar tillsammans behöver vi skapa en större tillit och öka relationsdjupet med varandra.

Vägled:

Som facilitator är det ditt jobb att leda diskussionen utan att delta i den. Du ska se till att alla håller sig till ämnet för det mesta. Men ha också ett öppet sinne för oväntade vändningar eftersom de kan vara riktigt värdefulla. Se till så att alla hörs och ses.

Egna anteckningar:

Om du hinner, ta gärna egna anteckningar på viktiga saker som sägs och händer under workshopen.

Pauser:

Det är viktigt att inte prioritera bort pauserna, hur kul en workshop än är. Arbetssättet kräver mycket fokus och därför är det viktigt att ta pauser då och då.

I slutet av workshopen:

Gå tillbaka till syftet. Har vi uppnått det vi ville under workshopen? Hur tar vi arbetet vidare? Påminn om att det sista steget i processen (att skapa handlingsplan), ska skapa uppgifter till alla. Alla workshopdeltagare ska ha med sig en uppgift vid workshopens slut och förstå hur viktiga deras uppgifter är. Genom att se till att varje enskild deltagare har förstått sin egen betydelse för processen kommer du sannolikt att se mycket bättre resultat.

Utcheckning:

Att avsluta workshopen med utcheckning är lika viktigt som incheckningen. Det är också ett bra sätt att få feedback om workshopen, arbetsmetoden och/eller vad man tar med sig från dagen/dagarna.

Bra jobbat! Workshops kan vara ganska intensiva men efter att du har haft lite tid för reflektion är det dags att plocka upp tråden igen och fortsätta processen. Ha gärna ett eller flera uppföljningsmöten för att hålla workshopdeltagarna engagerade och se hur det går med handlingsplanerna som tagits fram. Den här delen är avgörande eftersom det är nu det mesta av det verkliga arbetet sker.

Be om feedback en tid efter workshopen. Då har deltagarna haft tid att reflektera över processen och vilka värden den gett.

Behöver du ytterligare stöttning inför din workshop är du välkommen att kontakta oss. Lär mer i materialet i processledning för workshop. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson