Kirunamodellen 480

Kirunamodellen

Med hjälp av Kirunamodellen 480 kan du och dina kollegor arbeta med kreativ problemlösning samtidigt som det finns utrymme för värdefull reflektion och diskussion. Ni får djupare förståelse kring problemet och möjliga lösningar, er egen kompetens och hur viktig individens handlingskraft är för att driva utveckling.

I den här workshopen är det viktigt att bjuda in medarbetare från andra delar av organisationen för att stärka samverkan och tillsammans få fram nya idéer och lösningar. Den här workshopen kommer till sin rätt när det finns lite större utmaningar kring samverkan och passar när ni behöver nysta i flera problem samtidigt. Här händer det mer än problemlösning. Ni lär känna varandra och investerar för framtiden när det gäller samverkan. Det är en stor fördel om flera deltagare har arbetat med Kirunamodellen eller andra kreativa metoder.

Till er hjälp finns workshopmaterial att ladda ner. Läs också: Att leda en workshop. Behöver du mer stöttning inför din workshop är du välkommen att kontakta oss. Lär mer i materialet i processledning för workshop , 2.5 MB..

I workshopmaterialet anges det digitala post-it-verktyget Mural Länk till annan webbplats.. Det går såklart lika bra att skriva ut uppgifterna och använda fysiska post-it-lappar, eller använda andra workshopverktyg som till exempel Miro Länk till annan webbplats..

Exempel på Mural till workshop:

Om du öpppar Muralen i din mobil krävs det att du laddar ner appen först.

Frågor om workshopmaterialet? Kontakta:
Sandra Eriksson sandra.eriksson@tvab.kiruna.se
Sara Thelin sara.thelin@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson