Mindset handlar om hur vi tänker kring oss själva och våra förmågor. Vårt mindset påverkar oss när vi ska göra saker – speciellt nya saker.

Hur vi tänker kan vara det viktigaste att fokusera på för att komma längre när vi vill göra något. Om vi i våra tankar ser det som möjligt att utvecklas och lära oss genom hela livet blir det möjligt i praktiken. Medan om vi tror att vi är födda med våra förmågor (och oförmågor) kommer vi att hålla oss till det vi redan kan och inte pröva något nytt. Läs mer om detta under dynamiskt och statiskt mindset och läs mer om MOSAIK för att se viktiga utvecklingskompetenser som är centrala i en innovationskultur och som kan tränas och stärkas bara vi låter vårt mindset hjälpa oss.