Innovationskultur

Stuprör

Innovationskultur är en kultur som värderar innovation högt och som stödjer innovativa arbetssätt. Att arbeta gränsöverskridande, utmana invanda mönster, ta fram nya idéer och att både få testa och misslyckas är viktiga delar som bidrar till att skapa nya möjligheter och lösningar.

Att våga prova sig fram och utmana traditionella arbetssätt är en förutsättning för en god innovationskultur. Det innefattar att experimentera parallellt med att fokusera på gemensamt överenskomna långsiktiga mål. Det är också förmåga att hålla kurs mot långsiktiga mål, att inte ge upp utan uppmuntra varandra vid motgångar och att stå upp för varandra vid kritik. En kultur som uppmanar till uthållighet når längre.

En tillitsfull och tillåtande kultur hjälper idéer att utvecklas till innovation. Det behövs en trygg miljö där det finns utrymme att dela idéer, att våga misslyckas och undvika konkurrens. En icke-auktoritär och coachande ledarstil har större möjlighet att ta vara på medarbetarnas nyfikenhet. Samarbete för att lösa uppgifter tillsammans med andra ökar chanserna att lyckas. Mycket kan lösas mer effektivt genom att kommunicera med varandra och omgivningen, att lyssna på varandra och att dela med sig av sina idéer. Uppmuntran, vilja och förmåga att lära sig nytt, att ta till sig ny kunskap och att dela med sig av lärdomar till andra är också viktigt. Människor med olika erfarenheter, förmågor och egenskaper ger olika infallsvinklar och perspektiv.

Kultur och struktur

En stimulerande arbetsmiljö är en viktig grund för en god innovationskultur men det behövs en tydlig struktur för att goda idéer ska utvecklas till genomförande. Det handlar exempelvis om hur mål som stimulerar förnyelse integreras i styr- och ledningssystem samt strukturer och kompetens kring idéskapande, testning och implementering.

Kultur och struktur hänger tätt ihop. Att ”kulturen sitter i väggarna” är ett välkänt talesätt, men det leder oss inte framåt. Kultur uppstår i och tillsammans med människors agerande. Människor bär kultur och struktur föder kultur. Hur vi leder våra möten och vilka visuella påminnelser som vi har i den fysiska miljön påverkar den kultur som uppstår på ett mycket påtagligt sätt.

Fundera på:

  • Hur ser er kultur ut?
  • Hur kan ni förändra er struktur för att påverka er kultur i en önskvärd riktning?

Statiskt och dynamiskt mindset

En viktig del i kulturen är hur vi ser på vår förmåga att utvecklas – om vi lutar mot statiskt eller dynamiskt mindset. Om vi vill vara innovativa blir det naturligt att fundera på hur vi kan påverka kulturen att luta mer åt det dynamiska hållet. Där kan de olika kompetenserna i MOSAIK bidra genom att vara ledstjärnor för vad som är viktigt att fokusera på i det dagliga arbetet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson