Fakta och statistik

Hjalmar Lundbohmsvägen den 13 december 2018 kl. 11.28. På bilden ses rivningen av en hyreslänga på Gruvfogdegatan. Foto: Kjell Törmä

Kiruna kommun är Sveriges största kommun till ytan med 20 000 kvadratkilometer. Av denna mark äger Kiruna kommun mindre än en procent. Den största markägaren är svenska staten som äger 80 procent av markytan.

I hela Kiruna kommun bor cirka 23.000 personer, av dessa bor det cirka 18.000 i centralorten.

6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. I det område som berörs av den senaste huvudnivån finns cirka 3 000 bostäder, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser.

Cirka 3000 nya bostäder behövs i samband med stadsomvandlingen.

De flesta av Kirunas kontorslokaler finns i nuvarande stadskärnan, alltså i den delen som påverkas av gruvbrytningen. Bedömningen är att cirka 1000 nya kontorslokaler behövs i samband med stadsomvandlingen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark