Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum

Fotot visar en rund upplyst byggnad mot en mörkblå himmel.
Foto: Hufton+Crow

I början av augusti 2018 stängdes det gamla stadshuset Igloo och Kiruna kommun bytte förvaltningsbyggnad till Kristallen.

I stadshuset finns förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum. Länskonstmuseet är ett samverkansprojekt mellan region Norrbotten och Kiruna kommun. Konstmuseet i Norr håller öppet vissa tider under vardagar men även under helger vilket gör det möjligt för besökare att bekanta sig med byggnaden utanför stadshusets kontorstider. För information om öppettider till Konstmuseet i Norr, besök deras hemsida, se länken nedan.

Fakta om byggnaden:

Byggtid: 2015-2018

Byggherre: LKAB

Byggentreprenad: Generalentreprenör Peab

Installationer: Bravida

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Total byggareal: 14 400 kvadratmeter

Total byggnadshöjd: 34.35 meter

Entreplanets diameter: 53 meter

Ovanliggande våningar – kontorsplanens diameter: 60 meter

Miljöbyggnad silver. Viktiga parametrar är energi, inomhusmiljö och material

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark