Nya vägar

Vy längs den nya sträckningen av väg E 10 i höjd med Luossavaaraområdet där det också finns en gångbro över vägen. Klockan är 08.43 den 30 oktober 2019. Foto: Kjell Törmä

På grund av påverkan från gruvbrytningen i Kiirunavaaragruvan har väg E10 och väg 870/Nikkaluoktavägen fått nya vägsträckningar. År 2024 planerar Trafikverket att starta bygget av en ny rastplats i anslutning till E10 i Kiruna.

Trafikverket har tagit fram en vägplan för att bygga en rastplats i anslutning till E10 nedanför Luossvaara och planerar byggstart till år 2024.

Den nya rastplatsen planereras innehålla bland annat parkeringsytor för personbilar, husbilar och lastbilar samt en lekplats.

  • LKAB finansierade bygget av den nya totalt sju kilometer långa sträckan av E10 förbi Kiruna. Den nya vägsträckningen går norr om Kiruna, mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet. Vägen har sammanlagt 15 broar för gående och cyklister över eller under den nya vägen och ut till naturen. Några av broarna är anpassade för skid- och skoteråkare. Den längsta bron är 180 meter lång och leder trafiken över en ravin.
  • Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna. Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket. Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden.
  • Öppningen kunde följas via livesändning på Trafikverket, Kirunaprojektets webbplats. På plats i Kristallen, Kiruna stadshus, för att följa och kommentera när avspärrningarna lyftes bort och trafik släpptes på var Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket Region Nord, Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandling, och Gunnar Selberg, kommunalråd i Kiruna.

  • LKAB finansierade vägsträckningen som totalt är sju kilometer lång. Anledningen till att en ny väg byggdes var att den gamla vägsträckningen låg nära Kiirunavaaragruvan och skulle komma att påverkas. Idag går Nikkaluoktavägen öster om Lombolo och vidare över den nya järnvägen vid Råtsi. Efter vägen finns en anslutning till LKAB:s södra infart.
  • Den nya sträckan har gångbroar över Luossajoki för att möjliggöra för friluftslivet samt planskilda korsningar där vägen möter motionsspår i Lomboloområdet.

Unika ljusplåtar med fotografier med motiv från Kirunas fjällvärld lyser upp för gående, cyklister och skidåkare som passerar under viadukterna för den nya E10:an.

Det finns flera passager över och under den nya E10:an för att vägen ska kunna korsas på ett säkert sätt. Under viadukterna finns stora ljusplåtar som föreställer välkända fjäll inom Kiruna kommun.

Ljusplåtarnas belysning fungerar dekorativt och funktionellt för gående, cyklister och skidåkare som passerar. Dessutom har belysningen olika ljustemperatur i de olika portarna, detta för att symbolisera solens vandring över Kirunas horisont. Portarna i öster har ett klarare blåare ljus medan portarna i väster har en varmare rödare nyans.

Fjälltemat återkommer också i träbroarna som går över den nya vägsträckningen av E10. När det är mörkt ute syns formen av en fjällkedja på räckenas utsida som trafikanterna som färdas på den nya vägen kan se. Syftet har varit att bevara upplevelsen av det naturliga norrskenet, mörkret och månens ljus.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark