Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur marken i ett område får användas.

Detaljplanerna anger vad som får finnas i ett område till exempel bostäder, kontor, park eller gruvindustri. För att ett område ska kunna avvecklas och göras om till gruvindustriområde behöver man ändra i detaljplanerna.

Detaljplaner i områden som påverkas av gruvans brytning görs om så att bebyggelsen ska kunna avvecklas och gruvdriften ska kunna utvecklas. I de detaljplanerna beskrivs samtidigt att en parkmiljö ska anläggas mellan staden och gruvindustrin, en gruvstadspark.

Aktuella detaljplaner

Läs mer om aktuella detaljplaner på Kiruna kommuns webb.

Detaljplaner i Kiruna Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark