Rakenuslupakontturi

Rakenuslupakontturi hantteeraa muun muassa rakenus- repimis- ja maaluvat.

Rakenuslupakontturi hantteeraa rakenus- maa- ja repimisluppaa ja valvontaa ja ilmotusvelvolisia tehtäviä plaani- ja rakenuslain mukhaan (PBL). Täälä hantteerathaan kansa asioita rantasuojelun poikkeuksista miljööpalkin mukhaan (MB).

Kontturi pittää miljöö- ja rakenuslautakunnan puolesta tehjä töitä säänöitten mukhaan plaani- ja rakenuslaissa (PBL) ja monen muun lain mukhaan, toimia hyvän rakenuskulttuurin ja esteettisesti houkuttelevan ympäristön eestä, antaa neuvoja ja tietoja ylheisölle ja valvoa ette sääntöjä ja päätöksiä seurathaan.

Monet sanoista ja käsitheistä jokka esitethään rakenuslupasivuila saattavat olla teknisiä ja piiain vaikeita käsittä. Älä oota ko soita elikkä käy meän tykönä jos sulla oon hunteerinkiä. Met olema plaanila 2 Kirunan fiinissä kaupunkintalossa ja meän kontakitiot oon tässä oikeala.

Meilä oon käynti- ja telefooniaijat ja sie kohtaat meitä seuraavan mukhaan:

Maanantai 09.00-12.00
Tiistai 09.00-12.00
Keskiviikko 13.00-16.00
Tuorestai 13.00-16.00
Perjantai 09.00-12.00

Jos sie tulet meile kaupunkintalole näinä aikoina niin met karanteeraama ette täälä oon inspektööri paikan päälä vastaamassa juuri sinun kysymykshiin.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson