Palvelukaranttia

Palvelukaranttia Miljöö- ja Rakenuslautakunnassa

160701 lähtien jällaavat seuraavat palvelukarantiit Miljöö- ja Rakenuslautakunnan toiminta-aluheela.

Miljöö- ja Rakenuslautakunta luppaa nämät seuraavat

Met piämä tehjä töitä siinä toihveessa ette met käsittelemmä kaikki asiat niin joutusasti ja helposti ko maholista ihmisille.

  • Met piämä antaa ihmisille net neuvot ja tiot ja sen ohjauksen jonka vaaithaan ette pystyä hantteeraahmaan asioita meän toiminassa.  
  • Met piämä olla saatavissa ihmisitten käynile vähhiinthääns kaks tiimaa joka arkipäivä joka ei ole juhanusaatto, jouluaatto eikä uuenvuenaatto. Met piämä kansa olla saatavissa telefoonin, sähköpostin elikkä muitten digitaalisitten viestivälihneitten elikkä faksin kautta vähhiinthääns ylhäälä mainituila aikoina. 
  • Met tulema valmistamhaan rakenuslupa-asiat viimisthääns kymmenen viikon sisäle siittä ko täyvelinen hakemus tullee sisäle. Jos asia oon suuresta merkityksestä elikkä prinsipiellisti tärkeä niin asian käsittelemistä saatethaan pitentää vielä kymmenellä viikola.
  • Met piämä antaa päätökset ilmotusasioissa viimisthääns neljän viikon sisäle sen jälkhiin ko ilmotus oon tullu sisäle. Jos asia oon suuresta merkityksestä elikkä prinsipiellisti tärkeä, met luppaama antaa ilmotuksen kaheksan viikon sisäle.
  • Met tulema ottamhaan päätökset koskevan palovaaralisitten elikkä räjähtävitten aihneitten luvasta kolmen kuukauven sisäle sen jälkhiin ko kompletti hakemus oon tullu sisäle. Jos oon erityisiä syitä, käsittelyaikaa saatethaan pitentää kolmela kuukauvella.
  • Jos joku halvaa tulkkia- elikkä käänösapua ette komyniseearata meän kansa niin met tulema järjestämhään semmosta Kunnan raamisopimuksen sisäle joka jällaa tulkkausta- ja käänöspalveluja.

Revisuuni

Toimintaplaani reviteerathaan joka vuosi

Mielipitheitäja kysymyksiä

Mielipitheitä jätethään vakihnaisen valitushantteerausrytinitten kautta.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson