Pelastuspalvelu

Pelastuspalvelulla oon tehtävännä ette estää onnettomuuksia ja ette pittää operatiiviä hätätilanetoimintaa vahinkoauttaville toimile.

Tämä merkittee toimia onnettomuustaphauksissa ette estää ja rajottaa vahinkoja:

  • Ihmisissä
  • Omhaisuuksissa
  • Miljöössä

Pelastuspalvelu oon kansa huolenpitovirasto palosuojakohasta ja oon kansa asiantuntia kunnan plaani- ja rakenusasioissa, suuttausinformasuunissa ja palosuojakontrollissa ja muussa neuvonantamisessa. 

Operatiihviin toiminthaan kuuluu ette saattaa toimia monessa eri taphauksessa niinku taistelussa tulipaloa vasten, trafikionnettomuuksissa, hengenpelastuksessa veessä, mettäpalon sammuttamisessa ja kemikaalionnettomuuksissa jnp.

Kirunan kunnan hätätilajoukhoon kuuluu täysaikahenkilökunta, puoliaikahenkilökunta ja henkilökunta joka oon vapaehtosesti töissä paloväärnissä.

Yhtheens kunnassa oon vuorokauvet ympäri aina 19 palomiestä ja päälikkö valhmiina lähtemhään hälytyksheen onnettomuuksissa jokka tapahtuvat kunnanrajoitten sisälä. 

Pelastuspalvelulla oon kansa yhtheistyösopimus krannikunnitten kansa Norjassa, Suomessa ja Ruottissa ette auttaa pelastuspalvelussa.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson