Pysäköintilupa

Kiirunan kunta voi myöntää erityisluvan pysäköintiin liikuntaesteisille henkilöille.

Liikuntaesteiset henkilöt, jotka eivät itse voi kuljettaa ajoneuvoa, voivat saada pysäköintiluvan vain erityisestä syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi liikuntaesteisen henkilön tarvitsema kuljettajan apu ajoneuvon ulkopuolella.

Luvan tarveharkinta perustuu Ruotsin kuntien ja maakäräjien käytäntöön. Lupaa hakiessa tulee ottaa yhteys ympäristö- ja rakennustoimeen tai Kiirunan kunnan liikenneinsinööreihin. Jätetyt perustelut käsitellään julkisuus- ja salassapitolain säädösten mukaisesti.


Ympäristö- ja rakennustoimi puhelinnumero: 0980-701 40 tai
Liikenneinsinööri.

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas