Avustusta

Avun perusteet on säädetty sosiaalipalvelulaissa, jossa sitä kutsutaan tueksi. Meidän tavoitteemme on tehdä tarkka arvioi siitä, kuinka tarpeistasi huolehditaan ja kuka sen tekee.

Kunnan avustuskäsittelijä tekee yksilöllisen arvion siitä, oletko oikeutettu saamaan tukea.
Teemme myös arvion resursseistasi. Missä asioissa pärjäät itse? Arvioimme myös lähipiirisi resurssit. Tuen tarpeesi on ehkä mahdollista ratkaista jollain toisella tavalla. Perheesi, muut omaiset, läheiset, naapurit ja ystävät ovat kaikki arvokkaita resursseja, jotka pystyvät ehkä osaltaan auttamaan.

  Hakemus                          , 246 kB.

Kotipalvelu on yläkäsite erilaisille palvelutyypeille. Avun laajuus saattaa vaihdella muutamasta tunnista kuukaudessa useisiin päivittäisiin käynteihin. Apu on tärkeää, jotta kotona asuminen on mahdollista. Kotipalvelun muotoja ovat muun muassa siivousapu, vaatehuolto, ostosten tekeminen, ruoanlaitto ja henkilökohtainen hoiva.

Avustuskäsittelijä
puh. 0980-756 56

Turvahälytin on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi kasvanut riski joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan apua, esimerkiksi korkea kaatumisriski tai turvattomuus. Laite on helppo asentaa lankaverkkoon tai langattomaan verkkoon, ja laitteen kannettavalla hälytinnappi ottaa yhteyden suoraan henkilökuntaan hätätilanteessa, jossa tarvitaan apua.

Ota yhteys avustuskäsittelijään, kun haluat hakea sosiaalipalvelulain takaamia tukitoimia tai haluat lisätietoja sosiaalipalvelujen tarjoamista apu- ja palvelumuodoista.

Turvahälytin
Puhelinnumero: 0980-756 56
Arkipäivisin voit soittaa kello 09.00–14.30 (lounastauko klo 12.00- 13.00)

Päivätoiminta on tarkoitettu tavallisissa asunnoissa asuville, muistisairaudesta kärsiville henkilöille. Toimintaan voi osallistua, jos on saanut päätöksen avustuskäsittelijältä. Toiminta järjestetään osoitteessa Thulegatan 24 (Thulegårdenin tiloissa).

Päivätoiminnalla ei ole erityistä kohderyhmää, vaan kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Tarkoituksena on tarjota sosiaalisia virikkeitä ja seurustelua kodin ulkopuolella. Kohtauspiste on auki ja henkilökuntaa on paikalla maanantaista perjantaihin. Toiminta järjestetään osoitteessa Thulegatan 24, Thulegårdenin tiloissa. Mahdollisuus maksulliseen kahvitteluun.

Kunta vastaa kaikista kotona tarjottavista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista, joita tarjoavat aluesairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja lääkintävoimistelija. Koskee:

  • 18 vuotta täyttäneitä
  • Sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia kotikäyntejä, myös synnynnäisten vammojen  kuntoutusta ja toimintakyvyn alenemien kuntoutusta
  • Apuvälineitä
  • Asuinympäristön muutostöitä ja todistuksia asunnon muutostöistä

Maakäräjien vastuulla ovat edelleen lääkäri- ja muu erityistoiminta. Terveyskeskukset ja päivystyspoliklinikat palvelevat normaalisti ja ottavat vastaan potilaita tutkimuksiin ja hoitoon. Terveyden- ja sairaanhoitoa tarvitsevien tulee ensisijaisesti kääntyä maakäräjien järjestämän terveyskeskuksen puoleen. Jos terveyskeskukseen ei pääse itsenäisesti tai avustettuna, myös kotiin on mahdollista saada apua.

Kotisairaanhoitotiimin yhteystiedot (piirinhojtaja)
Luossavaara 0980-756 34
Keskusta 0980-756 29
Raket 0980-756 28 ja 0980-756 32
Berga 0980-756 31
Triangel 0980-706 84

Piiritoimintaterapeutti:
0980-756 36 tai 0980-703 78
Piirifysioterapeutti:
0980-703 73 tai 0980-755 28
 
Kunnan itäossa 
Piirinhoitaja 0980-756 41 tai 0980-756 37
Piiritoimintaterapeutti: 0980-756 95
Piirifysioterapeutti: 0980-701 02

Asunnon muutostöihin on mahdollista saada tukea. Tukea voidaan myöntää kaikille, joiden toimintakyky on pysyvästi alentunut. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa itsenäinen asuminen kotona myös tilanteessa, jossa toimintakyky on alentunut. Tuki tulee käyttää yksilöllisesti tehtäviin asunnon muutostöihin, joiden tarkoitus on helpottaa arjessa toimimista. Käsittelijä voi antaa lisätietoja asunnon muutostyöavustuksesta ja asiakirjoista, joita on toimitettava. Voitte kääntyä seuraavan tahon puoleen:

Mitä se maksaa?
Myönnettävistä toimenpiteistä veloitetaan kunnan kiinteän taksan mukaisesti. Lisätietoja maksuista saa kääntymällä avustuskäsittelijöidemme puoleen.

Avustuskäsittelijä
puh. 0980-756 56

Onko sinulla omainen tai läheinen, joka tarvitsee apuasi? Kyseessä voi olla perheenjäsen, sukulainen, naapuri tai ystävä.
Voit kääntyä omaisten tukihenkilön puoleen, jos tarvitset neuvoja, tukea, tietoa, ohjausta tai kaipaat vain kuuntelevaa korvaa.

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai käydä omaisten tukihenkilön toimipaikassa.
Keskustelujen sisältö ei päädy muiden tietoon, sillä ne kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Yhteydenotot ovat maksuttomia.

Omaisten neuvonantaja
Viola Tiensuu
Puh: 0980-756 62
viola.tiensuu@kiruna.se

Jos sairauden, toimintarajoitteen tai heikentyneen terveydentilan johdosta tarvitsee apua oikeuksien valvonnassa, sitä voi saada uskotulta mieheltä.

Uskottua miestä voi hakea joko itse, lähiomainen, sosiaalipalvelu, sairaanhoito tai joku muu hakijan läheinen. Uskottua miestä ei saa hyväksyä ilman päämiehen (uskottua miestä tarvitseva) suostumusta, ellei terveydentila estä sitä. Jos uskotun miehen toimelle ei voida antaa suostumusta, se on ilmettävä lääkärintodistuksesta. Uskotun miehen tarvetta koskeva ilmoitus lähetetään yliholhoojan toimistoon. Uskotuksi mieheksi voi ehdottaa omasta mielestään sopivaa henkilöä. Yliholhoojan toimiston henkilöstö selvittää sen jälkeen tarpeen. Jos omaa ehdotusta uskotuksi mieheksi ei ole, yliholhoojalautakunta ehdottaa tehtävään sopivaa henkilöä. Hakemus lähetetään sen jälkeen käräjäoikeudelle, joka päättää, tarvitaanko uskottua miestä.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä yliholhoojan toimistoon.

Yliholhoojan toimisto
Puh: 0980-796 21
Puhelin- ja käyntiajat:
Maanantai-keskiviikko klo 9.30–11.30
Torstai klo 14.00–16.00
Perjantai klo 9.30–11.30
ofn@kiruna.se

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas