Vad är egentligen innovation och varför ska vi arbeta med det? Och vad betyder innovation i offentlig sektor? Det här är frågor som är viktiga att fundera över när man tar sig an innovationsarbete i en kommun.

För oss inom Innovationsplattform Kiruna har innovationsarbetet fokus på relationer och samverkan som leder till nya idéer och förbättrade arbetssätt.

Den metod som vi arbetat fram och som vi kallar Kirunamodellen är en kreativ problemlösningsmetod som hjälper dig och dina kollegor att arbeta på ett nytt, annorlunda och mer effektivt sätt med att lösa problem.

Genom de digitala workshops som Innovationsplattform Kiruna hållit, med deltagare från flera olika avdelningar och förvaltningar inom koncernen, har ett flertal projekt som bidragit till utveckling av samarbeten och nya arbetssätt startats upp.

Välkommen att inspireras!