Innovationsresan

Innovationsresan

Att arbeta med innovation och att hitta nya lösningar i en stad och kommun blir allt viktigare. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation som verktyg skapar nya möjligheter och lösningar. Ett medvetet, systematiskt och strategiskt innovationsarbete är en viktig framgångsfaktor för att skapa bättre tjänster och nya arbetssätt.

Innovationsresan beskriver den process som uppstår när en organisation genomgår en förflyttning från ett fokus på förvaltning till ett utökat utvecklingsperspektiv. Även om en organisation är byråkratisk med fokus på främst förvaltning, behöver organisationen arbeta mot en tillåtande byråkrati med utvecklingsperspektiv genom att arbeta mer innovativt. Byråkratin ska fungera som vår ram och innovation sker med stöd av ramen.

Processen är inte en linjär resa, utan det krävs bra stödsystem för att lyckas med denna förflyttning. I en organisation med ambitionen att driva ständig utveckling blir behovet av dessa stödfunktioner än mer tydlig. Externa faktorer såsom personalresurser och politiska prioriteringar påverkar innovationsförmågan. Därför rör vi oss också upp och ner mellan dessa nivåer, nivån med mer fokus på förvaltning och nivån med ett utökat utvecklingsperspektiv.

Modellen som Innovationsplattform Kiruna utvecklat, kan till exempel användas vid verksamhetsplanering för att identifiera var man befinner sig i nuläget och och vad man kan göra för att nå ett utökat utvecklingsperspektiv.

Berättelserna som finns under relaterad information kan användas som inspiration och stöd för att identifiera nuläget och det önskade läget.

Så här kan du/ni använda modellen:

Individuellt: läs igenom post-it-lapparna som finns under nivåerna "Byråkrati med begränsad innovation" respektive "Innovativ byråkrati". Reflektera över hur det ser ut när det gäller organisationen respektive individen.

I grupp: Reflektera tillsammans kring var ni känner att ni befinner er idag, i en Byråkrati med begränsad innovation, i en Innovativ byråkrati eller både och.

För att röra sig mot en mer innovativ byråkrati behöver organisationen och individen stärka de principer som illustrerats i repstegen i modellen.

Principerna är:

  • Osäkerhetstolerans
  • Eget ansvar
  • Samverkan
  • Problemförståelse
  • Vilja att lära nytt
  • Nyfikenhet
  • Acceptera och lära av misslyckanden
  • Testa
  • Lyssna in flera perspektiv

I Innovationslek! finns exempel på hur ni kan stärka dessa principer. Titta igenom kortleken och bestäm vilken eller vilka metoder ni ska testa. Gör en enkel handlingsplan som svarar på frågorna vad ska göras, hur ska det gå till, när ska det genomföras, vem ska göra vad och boka in en tid för uppföljning av resultatet.

Uppföljning: reflektera på nytt över de olika nivåerna, var ni befinner er och vilken utveckling ni sett.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson