Varför ska vi arbeta med innovation?

To busy

Att utmana invanda mönster och jobba med innovation som verktyg skapar nya möjligheter och lösningar. För att säkerställa god service åt våra medborgare behöver utveckling inom och över förvaltnings- och organisationsgränser prioriteras.

I en tid av stora förändringar och utmaningar som till exempel klimatförändringar och snabb teknisk utveckling, blir det tydligt hur viktigt det är att Sveriges kommuner har en innovations- och omställningsförmåga. Att arbeta med innovation handlar om att utmana invanda mönster, arbeta med förändring och prova nya lösningar tillsammans med dem det berör.

Innovation och samverkan är något som hör ihop. En viktig del av innovationsarbetet inom en kommun är att etablera en innovationskultur och nya arbetssätt och metoder som gynnar samverkan mellan kommunens avdelningar, förvaltningar och bolag men även samhället i övrigt. Allt för att säkerställa en god service åt våra medborgare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson