Vad betyder innovation?

Väg

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) definierar innovation som nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår då en idé omsätts i praktiken och nyttiggörs. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar tas emot, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I korthet definierar SKR innovation som något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort. En definition som kallas 3N.

Innovationsarbete innebär att testa idéer och acceptera att alla idéer inte kommer att lyckas. En del i innovationsarbetet är att förstå att misslyckanden leder till nya insikter och idéer och är en del av processen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson