Ensam kan förstås vara stark, men oftast är det tillsammans med andra som vi blir starka och kan åstadkomma mer. Men för att bli starka tillsammans behöver vi kunna ge och ta i förhållande till varandra.

Detta betyder konkret att var och en behöver dela med sig av sina kunskaper och kompetenser samt vara beredd att ta in och lära sig av andra. Utan detta löpande givande och tagande får man ingen kraft i det gemensamma arbetet – speciellt om man är ute efter att vara innovativa tillsammans. Det löpande ömsesidiga givandet och tagandet blir ett kitt som bygger förtroende mellan personerna som jobbar tillsammans. Det innebär också att vi får allt bättre bild av varandras kompetenser och vad vi gillar att arbeta med vilket bidrar till att vi kan bli allt mer effektiva. Både på kort sikt i det vi arbetar med nu, men också på längre sikt genom att vi får en bild av hur vi skulle kunna arbeta tillsammans i framtida utvecklingsprojekt.