Vad vet jag?

För att vara kreativ i problemlösning är det viktigt att reflektera över dig själv och inventera vad du kan bidra med för att lösa ett problem.

Frågorna "Vem är jag?" och "Vad vet jag?" är fokuserade på individen för att kunna reflektera över och lära om dig själv. För att vara kreativ när man löser problem och urskilja hur man tar initiativ för att lösa ett problem är det viktigt att reflektera över dig själv och inventera vad du är bra på, vad som motiverar dig, vad som är viktigt för dig och vad du kan bidra med och förbinda dig till för att lösa ett problem. Genom att kartlägga vem du är och vad du vet får du bättre känsla för de resurser som du bär med dig och känner dig trygg i vad du kan bidra med.

Uppgift: Vad vet jag?

Kartläggning av individens kompetenser

  1. Tänk på en framgångsberättelse: något mindre eller större projekt som du anser vara en framgång och där du var extra nöjd med hur du agerade (på jobbet, dina studier, i ditt privatliv, osv.) - 3 minuter.​​
  2. Berätta för de andra så konkret som möjligt vad som hände och vad du gjorde. De andra som lyssnar kan ställa nyfikna uppföljningsfrågor för att få en tydligare helhetsbild över vad som hände, till exempel: ”Vad gjorde du för att hantera situationen?” eller ”Vad gjorde du när de sa så där?”. Samtidigt som de två andra deltagarna lyssnar och frågar ska de också identifiera de kompetenser och kvalifikationer (personliga och professionella) de hör i berättelsen. Lyssnarna ska skriva post-it-lappar för varje kompetens och kvalifikation de identifierar (till exempel empatisk, analytisk, osv.) – 5 minuter/person.
  3. Därefter berättar varje lyssnare om sina post-it-lappar och förklarar vad han/hon har skrivit ner och varför – 5 minuter/person.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson