Vem är jag?

För att vara kreativ i problemlösning är det viktigt att reflektera över dig själv och inventera vad som motiverar och är viktigt för dig.

Frågorna "Vem är jag?" och "Vad vet jag?" är fokuserade på individen för att kunna reflektera över och lära om dig själv. För att vara kreativ när man löser problem och urskilja hur man tar initiativ för att lösa ett problem är det viktigt att reflektera över dig själv och inventera vad du är bra på, vad som motiverar dig, vad som är viktigt för dig och vad du kan bidra med och förbinda dig till för att lösa ett problem. Genom att kartlägga vem du är och vad du vet får du bättre känsla för de resurser som du bär med dig och känner dig trygg i vad du kan bidra med.

Uppgift: Vem är jag?

Kartläggning av individens intressen, styrkor och utvecklingsområden

1. Reflektera över följande frågeställningar individuellt och skriva ner ditt namn och dina svar på post-it lappar - 5 minuter.

  • Vilka är dina starkaste intressen? Vad är mest meningsfullt i ditt (arbets) liv? Utgå från vad som gör dig motiverad och engagerad i vardagen hemma och på arbetet.​
  • Vilka är dina styrkor? Vad är du redan bra på idag?​
  • Vilka är dina utvecklingsområden? Vad vill du förbättra framöver?

2. I gruppen: Berätta om era intressen, vad ni är bra på och vad ni vill utveckla. Se till att alla får ungefär lika mycket tid. Ställ följdfrågor om det behövs - 15 minuter. Grupper om tre personer är lagom.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson