Effectuation

Samtal illustration

Effectuation är ett begrepp inom entreprenörskap som handlar om individens roll i samverkan och innovation, och hur individer arbetar med resurser som redan finnas inom deras kontroll för att proaktivt samskapa och förverkliga en vision tillsammans med andra.

Inom effectuation finns tre kärnfrågor att reflektera över:

Effectuation handlar om att komma tillbaka till dig själv och reflektera över dessa frågor för att bygga ett nätverk av relationer där individer tillsammans kan reflektera över vilka resurser som ligger inom gruppens kontroll. Detta för att gruppen ska känna sig kapabel att ta handling utifrån nuvarande situation för att påverka och lösa de problem som individerna tillsammans finner väsentliga.

Gör övningarna:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson