"rootPage" is not defined.

Kiruna kommun vill skapa ett gott näringslivsklimat med goda förutsättningar för företagare i vår kommun.

Du som företagare hittar stöd och rådgivning på dessa sidor. Du hittar också information om våra upphandlingar och hur söker tillstånd för exempelvis att servera alkohol.

Kiruna kommun är den största arbetsgivaren i Kiruna och vi har behov av att rekrytera många olika kompetenser. Du kan söka bland lediga jobb och läsa om hur det är att arbeta inom kommunen.

Kom och arbeta hos oss!

Här hittar du alla lediga jobb vid Kiruna kommun.

Landsbygdskontoret i Karesuando

Landsbygdskontoret finns för dig som behöver du hjälp eller vill framföra dina åsikter om något som kommunen skulle kunna utföra på ett bättre eller effektivare sätt för dig som bor på landsbygden.

Kommunen som arbetsgivare

Målet med Kiruna kommuns personalpolitik är att skapa en bra verksamhet, som ger god service och motiverade medarbetare.

Praktik och arbetsträning

Arbetspraktik är en insats för långtidsarbetslösa som erbjuder arbetsprövning och / eller arbetsträning.

Arbeta som vikarie

I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.