Landsbygdsfrågor

Sommaräng i Parakka
Sommaräng i Parakka

Kommunal service i den östra kommundelen.

På landsbygdskontoret i Karesuando kan vi hjälpa dig som bor på landsbygden att komma i kontakt med rätt tjänsteman för ditt ärende.
Kanske behöver du hjälp eller kanske vill du bara framföra dina åsikter om något som kommunen skulle kunna utföra på ett bättre eller effektivare sätt för dig som bor på landsbygden?

Kommunen handlägger flera olika saker som du som medborgare på landsbygden kommer i kontakt med. Några exempel är bygglov, föreningsbidrag, kulturevenemang, mark/exploatering, socialservice och miljöärenden. Kommunen har också en rådgivande roll och flera samarbetspartners när det gäller att till exempel starta företag.

Leader har varit en genomförandemetod inom EU:s och Sveriges Landsbygdsprogram, 2007-2013. Leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv där innovation, kreativitet, samverkan och lokal kunskap och engagemang bildar basen för en hållbar lokal utveckling. 
Genom Leader har byautvecklingsgrupper, föreningar och företag i samverkan genomfört utvecklingsprojekt och även fått räkna med ideellt arbetad tid som en delfinansiering på projektnivå.

I programperioden 2014-2020 har nya geografiska grupperingar bildats för Lokalt Ledd Utveckling (LLU), fortfarande med Leadermetoden som arbetssätt.

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet är öppna för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari