Praktik och arbetsträning

Arbetspraktik är en insats för långtidsarbetslösa som erbjuder arbetsprövning, arbetsträning och språkpraktik.

Arbetsprövnig/arbetsträning är en insats för individer som behöver prova sina arbetsförutsättningar i en reell arbetsmiljö och eventuellt göra en nyorientering.

Språkpraktik är en insats för individer via arbetsförmedling eller socialtjänst. Syftet med språkpraktik är att träna det svenska språket och lära sig skrivna och oskrivna regler i det svenska arbetslivet och kombineras ofta med SFI-studier.

Målet är att i samverkan med individ och uppdragsgivare skapa förutsättningar för att individen ska bli anställningsbar, börja studera eller att få möjlighet att komma till sitt rätta sammanhang.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Elin Vanhainen