Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Praktik och arbetsträning

Arbetspraktik är en insats för långtidsarbetslösa som erbjuder arbetsprövning och / eller arbetsträning.

Målet med verksamheten är att i samverkan med individ och uppdragsgivare skapa förutsättningar för att individen ska bli anställningsbar eller att få möjlighet att komma till sitt rätta samanhang.

Språkpraktik är en insats för nyanlända. Syftet är att träna svenska språket och lära sig skrivna och oskrivna regler i det svenska arbetslivet. Praktiken kombineras ofta med SFI-studier.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson