Praktik och arbetsträning

Arbetspraktik är en insats för långtidsarbetslösa som erbjuder arbetsprövning och / eller arbetsträning.

Arbetsprövnig/-träning är en insats för individer att pröva sina arbetsföresättningar i en reelliknande arbetsmiljö och eventuellt göra en nyorientering.

Praktik är en insats för individer via arbetsförmedling eller socialtjänst Syftet med språkpraktik är att träna det svenska språket och lära sig skrivna och oskrivna regler i det svenska arbetslivet, kombineras ofta med SFI-studier.

Målet är att i samverkan med individ och uppdragsgivare skapa förutsättningar för att individen ska bli anställningsbar eller att få möjlighet att komma till sitt rätta sammanhang.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson