Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Praktik och arbetsträning

Arbetspraktik är en insats för långtidsarbetslösa som erbjuder arbetsprövning och / eller arbetsträning.

Arbetsprövnig/-träning är en insats för individer att pröva sina arbetsföresättningar i en reelliknande arbetsmiljö och eventuellt göra en nyorientering.

Praktik är en insats för individer via arbetsförmedling eller socialtjänst Syftet med språkpraktik är att träna det svenska språket och lära sig skrivna och oskrivna regler i det svenska arbetslivet, kombineras ofta med SFI-studier.

Målet är att i samverkan med individ och uppdragsgivare skapa förutsättningar för att individen ska bli anställningsbar eller att få möjlighet att komma till sitt rätta sammanhang.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson