Företag, stöd och rådgivning

Personer som står vid ett bord och pratar

Vårt uppdrag är att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Vi kan bli din lots in i den kommunala organisationen eller en länk till näringsliv och myndigheter.

Tillväxtenheten kan visa på finansieringsmöjligheter och arbeta med lotsning.

Vi ordnar också frukostmöten, utbildningar och seminarier med aktuella teman kring företagande.
Bara hör av dig med dina funderingar och förslag på teman du vill att vi tar upp!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Birgitta Isaksson