Kommunen som arbetsgivare

Personalpolitiken handlar om att tillvarata och utveckla personalresursen och ge alla medarbetare möjligheter till påverkan och delaktighet genom decentralisering av befogenheter, ansvar och beslut så långt ut i organisationen som möjligt.

Målet med Kiruna kommuns personalpolitik är att skapa en bra verksamhet, som ger god service och motiverade medarbetare.


Kiruna kommun blev år 2016 utsedd till Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta arbetsgivare. Utmärkelsen att vara en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor delas årligen ut till organisationer som fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.

Inför Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016 hade över 500 organisationer utvärderats utifrån karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, rekrytering, internt- och externt employer brand och mycket mer. Utav dessa hade ca 250 organisationer passerat första urvalet och utifrån de valde juryn ut de Topp 100 och sedermera de Topp 50 organisationerna som belönats med utmärkelsen.

Karriärföretagen har i undersökningen mätt organisationernas kommunikation som arbetsgivare, utvärderat tidigare medarbetarundersökningar eller låtit medarbetare själva få berätta vad de tycker om sin arbetsgivare i den anonyma undersökningen Employee Engagement.

Det slutgiltiga urvalet har sedan gjorts av en jury av interna Employer Branding och Rekryteringsexperter som granskat underlaget för respektive organisation. I processen har över 16000 recensioner samlats in och analyserats för att komma fram till de Topp 100 och sedermera de Topp 50 organisationerna som belönas med utmärkelsen att vara en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

- Vi vill lyfta fram både Kiruna kommun geografiskt sett och som arbetsgivare. Det finns stora möjligheter till fantastiskt friluftsliv i kommunen året runt. Kommunen har boenden i fjällen som de anställda kan hyra och vi har möjligheter till att fri friskvård på ca 10 anläggningar i kommunen, säger Ann-Sofie Reineström, personalchef på Kiruna kommun.

Kiruna är en bra stad att bo i om man vill kombinera privatliv och arbetsliv och i och med stadsomvandlingen behöver vi anställa nya typer av tjänster hela tiden, säger Ann-Sofie Reineström.

Läs motiveringen till utmärkelsen nedan:

"Kiruna kommun är i en snabbt växande fas och erbjuder många spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter. Oavsett förvaltning, avdelning eller enhet bär många medarbetare kommunens gemensamma symbol Ripan och är därmed ambassadörer för den gemenskap och stolthet för det arbete man utför som genomsyrar hela organisationen.

Det står härmed klart att Kiruna kommun är en utav Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor."

Byta semestertillägg mot lediga dagar

Som anställd har du möjligheten att byta semestertillägg mot lediga dagar. Detta kan innebära 5-6 extra lediga dagar per år. Perfekt för dig som känner att du vill ha lite extra ledig tid ibland.

Kommunala fritidsanläggningar

Det är viktigt att hitta en balans mellan ett jobb man trivs med och en meningsfull fritid. Detta ger friska och nöjda medarbetare. Du kan som anställd inom kommunen hyra rum/lägenhet på våra fritidsanläggningar i Vassijaure och Riksgränsen. Dessa rum uthyres till förmånliga priser.

Terminalglasögon

Tillsvidareanställda medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag har rätt till synundersökning och vid behov terminalglasögon.

Arbetsgivaren ersätter:

 • Synundersökningen
 • Bågar upp till 800 kronor.
 • Terminalglas inom ramen för minimibelopp.

Friskvård

Kiruna kommun har flera förmåner som främjar en aktiv livsstil. Fri friskvård är en satsning från Kiruna kommun som innebär att våra medarbetare kan träna kostnadsfritt på de anläggningar som Kiruna kommun har avtal med.

Som kommunanställd har du även tillgång till "formgivaren". Här kan du göra en hälsoanalys och hitta information och många tips om livsstil och hälsa.

Vi erbjuder regelbundna Pulscafeér där syftet är att våra medarbetare ska få prova på olika aktiviteter som genererar friskvård som målsättning. Till exempel kan det vara föreläsningar, svampplockning, löpteknik, vallakurs, jaktträning med fågelhund och en massa andra roliga aktiviteter.

Några gånger per år erbjuds våra medarbetare att delta i föreläsningar och friskvårdsaktiviteter genom nätverket Kirsam.

Vi har över 120 olika yrken

Inom Kiruna kommun finns behov av många olika kompetenser. Vi har över 120 olika yrken inom kommunen. Bland annat:

 

 • Brandman
 • Systemvetare
 • Personalkonsulter
 • Planarkitekt
 • Trafikingenjör
 • Ekonom
 • Sjukgymnast
 • Fritidsledare
 • Arbetsterapeut
 • Vaktmästare
 • Lärare
 • Vårdbiträde
 • Sjuksköterska/Distriktsköterska
 • Arbetsterapeut
 • Trafikingenjör
 • Enhetschef

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Kiruna kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Kommunstyrelsen i Kiruna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen avseende behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vår personalavdelning  eller vårt dataskyddsombud. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Kiruna kommuns berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller i, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Kiruna kommuns rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till kommun@kiruna.se Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Borttagen användare