Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Lokal tillväxtstrategi

Den lokala tillväxtstrategin tas fram som ett direkt uppdrag utifrån visionsarbetet

Arbetet med den lokala tillväxtstrategin är påbörjat och kommer att behandla:

- Jämställdhet
- Hållbarhet
- Näringsliv/besöksnäring
- Kommersiell och offentlig service
- Boende/Bebyggelse/livsmiljö
- Teknisk infrastruktur
- Kommunikationer
- Utbildning och forskning
- Kultur, fritid och idrott

Strategin ska ses som en analys av visionsarbetet med övergripande slutsatser om hur Kiruna kommun ska arbeta för tillväxt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson