Lokal tillväxtstrategi

Den lokala tillväxtstrategin tas fram som ett direkt uppdrag utifrån visionsarbetet

Arbetet med den lokala tillväxtstrategin är påbörjat och kommer att behandla:

- Jämställdhet
- Hållbarhet
- Näringsliv/besöksnäring
- Kommersiell och offentlig service
- Boende/Bebyggelse/livsmiljö
- Teknisk infrastruktur
- Kommunikationer
- Utbildning och forskning
- Kultur, fritid och idrott

Strategin ska ses som en analys av visionsarbetet med övergripande slutsatser om hur Kiruna kommun ska arbeta för tillväxt.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson