Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Lokal tillväxtstrategi

Den lokala tillväxtstrategin tas fram som ett direkt uppdrag utifrån visionsarbetet

Arbetet med den lokala tillväxtstrategin är påbörjat och kommer att behandla:

- Jämställdhet
- Hållbarhet
- Näringsliv/besöksnäring
- Kommersiell och offentlig service
- Boende/Bebyggelse/livsmiljö
- Teknisk infrastruktur
- Kommunikationer
- Utbildning och forskning
- Kultur, fritid och idrott

Strategin ska ses som en analys av visionsarbetet med övergripande slutsatser om hur Kiruna kommun ska arbeta för tillväxt.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson