Rådgivning och stöd

Kristallen i skymningen

Företagslotsen arbetar som en ingång till dina ärenden hos kommunen. Varmt välkommen att kontakta oss med dina företagsärenden!

Företagslotsen arbetar som en ingång till dina ärenden hos kommunen. Beroende på vad som gäller för just ditt företag kan vi hjälpa dig eller lotsa dig vidare till andra aktörer som arbetar med stöd till företagande. Vi fångar tidigt upp dina planer på att exempelvis köpa mark, bygga, servera mat eller annat där du behöver tillstånd från, eller anmälan till kommunen.

Oftast bokar företagslotsen in ett möte med dig tillsammans med de funktioner på kommunen som berörs så att vi kan hitta lösningar tillsammans. Tanken är att detta ska underlätta för dig genom att kontakterna med kommunen samordnas.

Kommunen arbetar för att ha en beredskap med tomter för nya verksamheter. Har du behov av tomt för industri eller handel kontakta tillväxt- och exploateringsenheten.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari