Gruvstadsparken

Gruvstadspark 1, foto sommaren 2017.

Stadsomvandlingen påverkar många kirunabor, men ingen ska behöva ha gruvan som närmsta granne. Därför skapar vi Gruvstadsparken, en buffertzon som anläggs i gränsområdet mellan bostadsområden och gruvindustriområde.

Samarbetsprojekt

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB, där man har avtalat om hur delar av staden kan avvecklas och hur de nya områdena ska utvecklas.

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark. Gruvstadsparken är unik eftersom den kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Parken rör sig alltså mot staden i takt med deformationerna - men ligger alltid steget före.

Gestaltning

När ett område är avvecklat övergår det till att bli ett parkområde, en gruvstadspark - med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark