Dagvattenpark

Fotot visar rosa blommor med gula blommor bakom och med byggnader i bakgrunden.
Dagvattenparken vid Kirunas nya centrum, foto 5 juli 2019.

Dagvattenanläggningen, som driftsattes under hösten 2018, ligger i anslutning till Malmvägen. Parken kan besökas under barmarksperioden.

En dagvattenpark i arktisk miljö med växter som är anpassade efter klimatet. Växtlivet kring dagvattnet är inspirerat av olika vattenmiljöer i fjällvärlden; fjället, vattnet och myren.

Fjället symboliseras av låg risvegetation som hämtats från närområdet.

Vattnet symboliseras av vita, lila och rosa växter samt en blandning av vilda kulturväxter med stor inblandning av gräsarter. Växterna ska efterlikna växtlighet som finns vid vattendragens strandzon.

Myren symboliseras av gula och orangea växter för att efterlikna myrens och höstens färger. Växterna ska efterlikna växtlighet som finns på gynnsamma lägen i myrar och kärr.

Ytterligare växtliv i blickfång utgörs av höga ståtliga arter. Växterna består av gamla gedigna kulturväxter som kommit till Kiruna med de människor som valt att bosätta sig här.

Dagvattensystemet fungerar som en fördröjning för vattnet på sin väg till bäcken Luossajoki. Det gör att risken för översvämning minskar vid skyfall och kraftigt regn. Vid kraftig nederbörd fylls facken mellan granitvallarna och vid full kapacitet är hela anläggningen vattenfylld.

Dagvattensystemet renar också vattnet. Regn- och smältvatten, från exempelvis gator, vägar och parkeringar, rinner ner i dagvattenbrunnar runt om i nya Kiruna. Därefter renas vattnet i en rad etapper, bland annat med hjälp av växterna som drar åt sig det vatten som är förorenat. Rening sker också via sedimentation, oxidering eller nedbrytning av solens UV-ljus.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark