Riksintressen

Skidåkare som åker skidor och lapar sol i Kirunas fjällvärld.
Kirunafjällen, april 2019.

Att bygga i områden som i dag är obebyggda kräver omfattande utredningar för att ta reda på hur det påverkar olika intressen. I Kiruna finns flera intressen och de överlappar varandra på flera områden.

Området i och kring Kiruna centralort omfattas av ett flertal speciella skydd såsom natura 2000, naturreservat och riksintressen. Det finns flera olika riksintressen i Kiruna stad: Riksintresse för kulturmiljö, rennäring, turism, kommunikation och mineral. Vid all stadsplanering ska samtliga riksintressen beaktas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann Bergqvist