Därför bygger vi här

Låga hus omgivna av gröna träd med Kirunas nya stadskärna i horisonten.
Vy mot Jägarskoleområdet och nya stadskärnan den 15 juli 2018.

Kirunas nya stadskärna, som invigdes hösten 2022, fortsätter att byggas upp cirka tre kilometer öster om det som nu räknas som gamla centrum. Det finns flera anledningar till att den nya staden har placerats här.

Placering av ny stadskärna

Till en början fanns planer om att placera den nya stadskärnan nordväst om den då befintliga, men delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara.

I andra delar av området hade LKAB upptäckt malm.

Dessutom hade ett utländskt gruvföretag planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet. Detta projekt pågår idag för fullt, nu med företaget Copperstone Resources som aktör.

Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.

Stadsomvandlingen startar

2004 togs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ta fram en ny stadsplan - en fördjupad översiktsplan. Det måste alla kommuner i Sverige ha enligt Plan- och bygglagen. Detta räknas som starten för stadsomvandlingen i Kiruna.

År 2007

2007 togs politiskt beslut om den nya fördjupade översiktsplanen som innehöll två alternativ för ett framtida centrum – ett i nordväst och ett österut sett från nuvarande centrum. Den dåvarande politiska majoriteten beslutade att Kirunas nya centrum skulle ligga i nordväst.

År 2009

2009 presenterade LKAB en utredning av markförhållandena i nordväst. Undersökningen visade att delar av området är underminerat av den tidigare gruvbrytningen och att det i andra delar av området finns malmförekomster. En utländsk aktörs arbete med att återuppta brytningen av koppar i anslutning till den tidigare Viscariagruvan pågick redan då och pågår fortfarande, nu med en annan aktör. Samma år togs ett politiskt beslut att ändra den fördjupade översiktsplanen.

Ny stadskärna öster om det som idag är gamla centrum

2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya stadskärna skulle placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, öster om dåvarande centrum.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann Bergqvist