Därför bygger vi här

Låga hus omgivna av gröna träd med Kirunas nya stadskärna i horisonten.
Vy mot Jägarskoleområdet och nya centrum den 15 juli 2018.

Kirunas nya stadskärna byggs upp cirka tre kilometer öster om den nuvarande och det finns flera anledningar till stadens nya placering.

Placering av ny stadskärna

Till en början fanns planer om att placera den nya stadskärnan nordväst om den nuvarande men delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara.

I andra delar av området hade LKAB upptäckt malm. Dessutom fanns planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet, med ett australiensiskt gruvbolag som aktör.

Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.

Stadsomvandlingen startar

2004 togs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ta fram en ny stadsplan - en fördjupad översiktsplan. Det måste alla kommuner i Sverige ha enligt Plan- och bygglagen. Detta räknas som starten för stadsomvandlingen i Kiruna.

År 2007

2007 togs politiskt beslut om den nya fördjupade översiktsplanen som innehöll två alternativ för ett framtida centrum – ett i nordväst och ett österut sett från nuvarande centrum. Den dåvarande politiska majoriteten beslutade att Kirunas nya centrum skulle ligga i nordväst.

År 2009

2009 presenterade LKAB en utredning av markförhållandena i nordväst. Undersökningen visade att delar av området är underminerat av den tidigare gruvbrytningen och att det i andra delar av området finns malmförekomster. Det australiensiska bolaget Avalons arbete med att återuppta brytningen av koppar i anslutning till den tidigare Viscariagruvan pågick redan då. Samma år togs ett politiskt beslut att ändra den fördjupade översiktsplanen.

Nytt centrum öster om nuvarande stad

2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, öster om nuvarande centrum.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann Bergqvist